HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunalt avlopp

I Strömstads kommun finns fem kommunala avloppsreningsverk. Österröd i Strömstad är kommunens största. Mindre reningsverk finns i Näsinge, Flåghult, Svinesund och på Långegärde, Sydkoster. Samtliga reningsverk driftas av vatten- och avloppsavdelningen. Tillsyn görs av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.                   

Avloppsvatten som kommer från kommunens hushåll och företag (Vatten- och
avloppskunderna) transporteras flera mil via avloppsledningar och 130 pumpstationer in till reningsverken. På reningsverken genomgår avloppsvattnet en mekanisk, biologisk och kemisk rening innan vattnet släpps ut i naturen eller havet igen.

Österröds avloppsreningsverk

Österröds avloppsreningsverk är det största avloppsreningsverket i kommunen. Avloppsvatten från centrala Strömstad, Skee, Seläter, Hällestrand, Strand, Rossö och Tjärnö transporteras dit. Reningsverket renar stora volymer avloppsvatten varje år. I 2017 låg årsflödet på 1,4 miljoner kubikmeter (motsvarar 7 miljoner fyllda badkar). Dagens kapacitet ligger på 20 000 pe (pe anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.)

Nu pågår en omfattande renovering och nybyggnation av reningsverket där kapaciteten kommer bli 30 000 pe. Ombyggnationen är planerad att vara klar till maj 2019.

Läs mer om ombyggnaden av Österröds avloppsreningsverk.

Flåghult får nytt reningsverk hösten 2018

Flåghults befintliga reningsverk byggdes på 1990-talet och klarar inte hålla renings-och arbetsmiljökraven. I slutet på 2017 påbörjades arbetet med att bygga ett helt nytt reningsverk som planeras klart till hösten 2018. När det nya reningsverket står klart rivs det gamla.

Läs mer om Flåghults nya avloppsreningsverk.

Miljöarbete

Reningsverken är byggda för att rena avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Inkommande avloppsvatten leds via rensgaller, sandfång, biologisk rening och kemisk rening innan vattnet släpps ut i naturen igen. Vattnet cirkulerar i ett evigt kretslopp, vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön. Reningsverket klarar inte rena vad som helst. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toaletten. Tungmetaller och miljöfarliga kemikalier får aldrig hamna i avloppsnätet.

Illustration/bild på reningsprocessen till Österröds reningsverköppnas i nytt fönster

Slammet tas om hand

Under reningsprocessen produceras slam i de olika reningsstegen. Slammet avvattnas i en slamcentrifug eller alternativt pumpas ut på våra 8 vassbäddar.

Enskilt avlopp

För dig som har enskilt avlopp kan Miljö- och hälsoskyddsavdelningen svara på frågor. Mer information om detta får du under rubriken Eget avlopp.

Stopp i avloppet

Tros det vara stopp i avloppet ska Vatten- och avloppsavdelningen (VA) kontaktas. Är det stopp i avloppet kommer VA-avdelningen rensa antingen själva eller kontakta spolbil och konstatera var stoppet uppkommit. Om stoppet ligger på VA-avdelningens sida står avdelningen för samtliga kostnader. Om stoppet är på kundsidan faktureras kunden kostnaden för rensningen och spolningen.

LTA-system

LTA-system LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp ett system som består av små pumpstationer, en per fastighet, som används i områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

Pumpen maler avloppet från huset till små partiklar som därefter pumpas ut till det kommunala avlopssledningsnätet via en tryckavloppsslang.

Viktigt att tänka på som fastighetsägaren är att endast spola ner det som räknas som huhållsspillvatten (toalettpapper, vatten från dusch, disk- och tvättmaskin). Unvik fett, kattsand, torkpapper då detta bidrar till att pumpen stoppar och förkortar dens livslängd. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för service, underhåll och tillynen av pumpen.

Läs mer om driftanvisningar.PDF (pdf, 375.2 kB)

Läs mer om ansvar kommunen och ansvar fastighetsägare.PDF (pdf, 633.6 kB)

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Vatten- och avloppsavdelningen (VA)
0526-196 20

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Rubrikukascfhajk

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-10-25, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson