KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunalt avlopp

I Strömstads kommun finns fem kommunala avloppsreningsverk. Österröd i Strömstad är kommunens största. Mindre reningsverk finns i Näsinge, Flåghult, Svinesund och på Långegärde, Sydkoster. Samtliga reningsverk driftas av vatten- och avloppsavdelningen. Tillsyn görs av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.                 

Avloppsvatten som kommer från kommunens hushåll och företag (Vatten- och avloppskunderna) transporteras flera mil via avloppsledningar och 130 pumpstationer in till reningsverken. På reningsverken genomgår avloppsvattnet en mekanisk, biologisk och kemisk rening innan vattnet släpps ut i naturen eller havet igen.

Österröds avloppsreningsverk

Österröds avloppsreningsverk är det största avloppsreningsverket i kommunen. Avloppsvatten från centrala Strömstad, Skee, Seläter, Hällestrand, Strand, Rossö och Tjärnö transporteras dit. Reningsverket renar stora volymer avloppsvatten varje år. I 2017 låg årsflödet på 1,4 miljoner kubikmeter (motsvarar 7 miljoner fyllda badkar). Dagens kapacitet ligger på 20 000 pe (pe anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.)

Läs mer om Österröds avloppsreningsverk.

Miljöarbete

Reningsverken är byggda för att rena avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Inkommande avloppsvatten leds via rensgaller, sandfång, biologisk rening och kemisk rening innan vattnet släpps ut i naturen igen. Vattnet cirkulerar i ett evigt kretslopp, vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön. Reningsverket klarar inte rena vad som helst. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toaletten. Tungmetaller och miljöfarliga kemikalier får aldrig hamna i avloppsnätet.

Slammet tas om hand

Under reningsprocessen produceras slam i de olika reningsstegen. Slammet avvattnas i en slamcentrifug eller alternativt pumpas ut på våra 8 vassbäddar.

Enskilt avlopp

För dig som har enskilt avlopp kan Miljö- och hälsoskyddsavdelningen svara på frågor. Mer information om detta får du under rubriken Eget avlopp.

Stopp i avloppet

Tros det vara stopp i avloppet ska Vatten- och avloppsavdelningen (VA) kontaktas. Är det stopp i avloppet kommer VA-avdelningen rensa antingen själva eller kontakta spolbil och konstatera var stoppet uppkommit. Om stoppet ligger på VA-avdelningens sida står avdelningen för samtliga kostnader. Om stoppet är på kundsidan faktureras kunden kostnaden för rensningen och spolningen.

LTA-system

LTA-system LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp ett system som består av små pumpstationer, en per fastighet, som används i områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

Pumpen maler avloppet från huset till små partiklar som därefter pumpas ut till det kommunala avlopssledningsnätet via en tryckavloppsslang.

Viktigt att tänka på som fastighetsägaren är att endast spola ner det som räknas som huhållsspillvatten (toalettpapper, vatten från dusch, disk- och tvättmaskin). Unvik fett, kattsand, torkpapper då detta bidrar till att pumpen stoppar och förkortar dens livslängd. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för service, underhåll och tillynen av pumpen.

Läs mer om driftanvisningar. Pdf, 299.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ansvar kommunen och ansvar fastighetsägare. Pdf, 660 kB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Jerry Johansson