KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

En hand full med tabletter

Missbruk och beroende

Kommunens missbruksvård riktar sig till dig som fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter. Även anhöriga kan få stöd.

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger eller tabletter kan du boka en tid med en socialsekreterare för ett rådgivande samtal. Om du därefter vill ha behandling för att bli fri från ditt beroende gör socialsekreteraren en utredning och bedömer ditt behov av hjälpinsatser.

Det är också socialsekreteraren som tar emot anmälningar gällande missbruk av alkohol eller narkotika. En ansökan eller anmälan leder till en utredning och ett beslut.

Akut hjälp?

Behöver du akut hjälp? Läs mer om vägar till snabb hjälp här.

Vem kan få hjälp?

Kommunens missbruksvård vänder sig till:

  • Dig som är över 18 år och som har ett missbruk av alkohol, droger eller läkemedel.
  • Dig som är anhörig till eller god vän med någon som missbrukar och som behöver hjälp att komma ur missbruket. Se länk här

Du kan även kontakta oss för allmänna frågor kring missbruk och beroende. Läs mer om kommunens missbruksvård i vår egna broschyr, se länk här. Pdf, 248.5 kB.

Det går även att göra en orosanmälan för någon i din omgivning som behöver hjälp. Tänk på att inte uppge ditt namn ocm du vill vara anonym. Se e-tjänst nedan.

Barn och unga (-17 år)​

Barn och unga samt deras föräldrar kan – om de har frågor eller är oroliga för överdrivet bruk av alkohol eller droger – kontakta socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, via kommuncenter på 0526-190 00.
Det finns även mottagningen Mini-Maria för dig upp till 21 år, förälder eller annan anhörig.
Mini-Maria telefon: 010-441 52 70
Besöksadress: Brunnsgatan 2, Strömstad

Sekretess

Kommunens socialsekreterare är skyldiga enligt lag att dokumentera allt material som är väsentligt för en utredning. Men din personakt med alla handlingar är sekretessbelagd och kan inte begäras ut av andra. Socialsekreteraren har tystnadsplikt, det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Om det blir aktuellt att kontakta läkare eller annan expertis under din behandling kräver detta att du samtycker.
Undantag från tystnadsplikten gäller vid misstanke om barn som far illa då personalen har anmälningsplikt. Detta gäller socialsekreterare och behahandlare.

Samarbete med andra vårdgivare

Kommunens missbruksvård samarbetar med andra myndigheter, organisationer och samhällsaktörer som ibland behövs för att kunna erbjuda lämplig vård och behandling. Om du behöver insatser från både socialtjänsten samt från hälso- och sjukvården har du rätt till en så kallad ”samordnad individuell plan” (SIP) där alla vårdgivare samarbetar. Det kräver dock att du godkänt att de samverkar.

De lagar som ligger till grund för vårt arbete är:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Sekretesslagen

Om du inte är nöjd

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt beslut om avslag som du har rätt att överklaga. Din överklagan prövas av Förvaltningsrätten.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson