KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Elevresor och inackorderingstillägg för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till elevresa från hållplats till skolan.

Elev som studerar vid Strömstads Gymnasium

Nytt från höstterminen 2024:
Samtliga myndiga elever/vårdnadshavare med barn i gymnasieskola som behöver färdbevis för elevresor, skall ansöka om detta inför varje nytt läsår.

I e-tjänsterna ovan ansöker du om färdbevis samt anmäler förlust av färdbevis eller skadat färdbevis. Du anmäler även om behovet av elevresor, ex på grund av flytt, inte längre är aktuellt.

 • Elever har rätt till elevresa från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger 6 kilometer för elever i gymnasieskolan.
 • Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till elevresa. I och med att avståndet till skola/ påstigningplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde behandlas avståndet från den del av bostadsområdet som ligger närmast skolan/påstigningsplatsen.
 • När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att elevreseansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.
 • Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med busschaufförerna.

 • Samtliga elever som är berättigade till elevresa ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.
 • Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin, dagtid 04.00-19.00.
 • Ansökan skall göras inför varje nytt läsår.
 • För ansökan under året, gäller att ansökan skall göras minst en månad innan eleven behöver färdbeviset.
 • Stulna eller borttappade färdbevis anmäls via e-tjänsten. Ett nytt kort erhålles till en kostnad av 100 kr.
 • Vid skadat/felaktigt skolkort kontakta gymnasiets reception, Besnik Obërtinca besnik.obertinca@stromstad.se Ersättningskort beställs av receptionen och erhålles inom 7 dagar utan kostnad.

 • För elever i gymnasieskolan är det enbart elevens folkbokföringsadress som avgör rätten till elevresa. Det betyder att gymnasieelever inte kan ansökan om elevresa vid växelvis boende.

Elev som studerar på annan ort än Strömstad

Studerar eleven på annan ort kan eleven ha rättighet till färdbevis för resor till och från skolan, eller inackorderingstillägg på skolorten. Eleven kan enbart beviljs antingen färdbevis eller inackorderingstillägg.

 • Färdbevis kan du enbart söka för gymnasieutbildning på annan ort än Strömstad. För att få färdbevis måste du ha rätt till studiestöd enligt studiestödslagen.
 • Om elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan är minst 6 km, ansvarar elevens hemkommun för kostnader upp till 1/30 av basbeloppet per månad under september-maj.
 • Ansvaret för elevernas resor omfattar alla gymnasieelever fram till och med första kalenderåret det år de fyller 20 år.

 • Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Inackorderingstillägg kan utgå längst t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år.
 • Inackorderingstillägg utgår inte samtidigt som resebidrag/färdbevis. Elev som har inackorderingstillägg och på studieorten bor långt ifrån skolan kan får alltså inte samtidigt ersättning för resa mellan bostad och skola.
 • Bidraget är 1/30 av basbeloppet. Utbetalning sker månadsvis omkring den 29:e i månaderna augusti, september, oktober, november, december, januari, februari, mars och april.
 • Inackorderingstillägg kan beviljas elev som är folkbokförd i Strömstad kommun om avståndet mellan bostad och skola är minst 60 km och eleven måste inackorderas.
 • Understiger avståndet mellan bostad och skola 60 km men den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag kan inackorderingstillägg beviljas.
 • Restid är den tid om går åt till själva resandet inkl. ev. väntetid vid byte. Gångtid och annan väntetid räknas inte in i begreppet restid.
 • Vistas föräldrar utomlands och eleven väljer att bo kvar i Sverige kan inackorderingstillägg beviljas.
 • Ansökan skall kompletteras med intyg:
  - studieintyg från skolan
  - kopia på hyreskontrakt

Elever från Dals-Ed och Bullaren

Vid frågor kontakta ansvarig för elevresor.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Besnik Obërtinca