Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Elevresor, skolkort och inackorderingstillägg för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till elevresa från hållplats till skolan.

Elevresor

Avståndsregler för elevresor

Elever har rätt till elevresa från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 6 kilometer för elever i gymnasieskolan

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. I och med att avståndet till skola/ påstigningplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde behandlas avståndet från den del av bostadsområdet som ligger närmast skolan/påstigningsplatsen.

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med busschaufförerna.

Färdbevis

Samtliga elever som är berättigade till elevresor ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.

Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin, dagtid 04.00-19.00.

Stulna eller borttappade färdbevis anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen till en kostnad av 100 kr.

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt med föraren som tar hand om kortet. Föraren skall ge eleven ett kvitto som skall lämnas till skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Eleven kan använda del av kvittot som tillfälligt färdbevis under maximalt 7 dagar. Ersättningskort beställs av skolexpeditionen och erhålles inom 7 dagar utan kostnad.

Elevresa vid växelvis boende

För elever i gymnasieskolan är det enbart elevens folkbokföringsadress som avgör rätten till elevresa. Det betyder att gymnasieelever inte kan ansökan om elevresa vid växelvis boende.

Skolkort

Skolkort kan du enbart söka för gymnasieutbildning på annan ort än Strömstad. För att få skolkort måste du ha rätt till studiestöd enligt studiestödslagen.

Om elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan är minst 6 km, ansvarar elevens hemkommun för kostnader upp till 1/30 av basbeloppet per månad under september-maj.

Ansvaret för elevernas resor omfattar alla gymnasieelever fram till och med första kalenderåret det år de fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

Regler för inackorderingstillägg i Strömstads kommun

  • Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Inackorderingstillägg kan utgå längst t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Inackorderingstillägg utgår inte samtidigt som resebidrag/skolkort. Elev som har inackorderingstillägg och på studieorten bor långt ifrån skolan kan får alltså inte samtidigt ersättning för resa mellan bostad och skola.
  • Bidraget är 1/30 av basbeloppet. Utbetalning sker månadsvis omkring den 29:e i månaderna augusti, september, oktober, november, december, januari, februari, mars och april.
  • Inackorderingstillägg kan beviljas elev som är folkbokförd i Strömstad kommun om avståndet mellan bostad och skola är minst 60 km och eleven måste inackorderas.
  • Understiger avståndet mellan bostad och skola 60 km men den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag kan inackorderingstillägg beviljas.
  • Restid är den tid om går åt till själva resandet inkl. ev. väntetid vid byte. Gångtid och annan väntetid räknas inte in i begreppet restid.
  • Vistas föräldrar utomlands och eleven väljer att bo kvar i Sverige kan inackorderingstillägg beviljas.
  • Ansökan skall kompletteras med intyg t.ex. antagningsbevis från gymnasieskolan om att eleven går utbildning på det sökta programmet.

Elever från Dals-Ed och Bullaren

Vid frågor kontakta skolskjutsansvarig

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Besnik Obërtinca