Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Skyltar

Ska du sätta upp en skylt i Strömstad? Vår skyltpolicy kan ge dig vägledning och inspiration.

Syftet med skyltpolicyn är att skapa riktlinjer för hur vår stadsmiljö skall se ut gällande skyltning i centrum och i delar av staden med centrumfunktioner.

Skyltpolicyn har tagits fram i samarbete mellan miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta för att även pröva möjligheten att skapa riktlinjer för skyltning av varor utanför butik.

Skyltpolicyn ska vara till hjälp och inspiration för fastighetsägare och näringsidkare som planerar att sätta upp en skylt eller som vill byta ut en befintlig skylt. Den ska också fungera som stöd vid handläggning av till exempel bygglovsärenden för skyltar samt vid upplåtelse av mark för varuskyltning.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: