Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Receptfria läkemedel

Om du som verksamhetsutövare vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats.

Regler

Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljningsställe och finnas lätt tillgängligt för all personal på verksamheten så det fungerar som ett bra stöd för personalen i den dagliga driften.

Du måste även löpande rapportera in din försäljning av läkemedel till Detaljhandel E- hälsomyndigheten Länk till annan webbplats., som för statistik över läkemedelsförsäljningen.

Inköp av receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel får endast köpas in från handlare som har giltiga partihandelstillstånd beviljade av Läkemedelsverket, kontrollera detta innan inköp.

Det är endast är ett begränsat utbud av läkemedel som får säljas utanför apoteken. Därför är det viktigt att du kontrollerar att de läkemedel du köper in är tillåtna att sälja för din verksamhet.

Samtliga receptfria läkemedel som får säljas utanför apoteken finns på läkemedelsverkets lista Länk till annan webbplats..

Det är inte tillåtet att ta över läkemedelsparti från tidigare butiksägare, eftersom du då inte kan vara säker på läkemedlens kvalitet och innehåll.

Kontrollbesök

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar på uppdrag av läkemedelsverket att du följer reglerna, kontrollerna sker oanmält.

Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa upp följande:

  • Egenkontrollprogram
  • Att du utför ålderskontroller
  • Läkemedel du säljer är godkända

Om miljö-och hälskoskyddsavdelningen konstaterar brister som kräver uppföljande kontroll tar vi ut en avgift som motsvarar den faktiska kostnaden för den uppföljande kontrollen, miljö- och hälsoskyddsavdelningen rapporterar även in dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Upphörande av försäljning eller ändringar i verksamheten

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel genom exempelvis ägarbyte eller om verksamheten läggs ner, så är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. detta.

Vid förändringar i verksamheten som exempelvis kontaktuppgifter eller faktureringsuppgifter måste även detta meddelas till Läkemedelsverket.

Tänk på att avanmäla försäljningen så snart du vet att försäljningen ska upphöra. Har du inte senast den 31 december avanmält försäljningen behöver du betala årsavgiften för det kommande årets kontroll.

Avgift

En årsavgift tas ut för kontroll av verksamheten Taxor och avgifter - Strömstads kommun Länk till annan webbplats.. Utöver det ska alla försäljningsställen betala en årlig avgift till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert