Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

sn@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet

Kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Råden skall verka för att äldres och funktionsnedsattas synpunkter tas tillvara i planeringen i alla nämnder och styrelser.

Råden sammanträder gemensamt cirka fyra gånger per år, och har en rådgivande uppgift vid kommunala beslut.

KPR/KFRs protokoll 2023

Ärendelistor KPR/KFR 2023

KPR/KFRs protokoll 2022

KPR/KFRs protokoll 2021

KPR/KFRs protokoll 2020

KPR/KHRs protokoll 2019

KPR/KHRs protokoll 2018

Kontakt

Ordförande
Per Stade
0526-192 36
per.stade@stromstad.se

Vice ordförande
Anders Karlsson
anders.karlsson@stromstad.se

Nämndsekreterare Socialnämnden
Pamela Olsén
pamela.olsen@stromstad.se
0526-191 55

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pamela Olsén