KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan består av nio årskurser. Utbildningen ska ge kunskaper, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vem får gå i anpassad grundskola?

Innan en elev kan börja i anpassad grundskola görs en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven tillhör den anpassade grund­skolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller från eleven själv.

Utredningen består av fyra delar: social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk bedömning. När utredningen är klar görs en samlad bedömning och huvudmannen fattar ett beslut om eleven har rätt att gå i anpassad grundskola eller inte samt om eleven ska läsa inriktning ämnen eller ämnesområden.

Två kursplaner i anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform med årskurserna 1-9 för elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå. Utbildningen i den anpassade grundskolan ska ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Undervisningen bedrivs utifrån den anpassade grundskolans läroplan, som har två kursplaner.

  • Inriktning ämnen där eleverna läser samma ämnen som i grundskolan förutom moderna språk.
  • Inriktning ämnesområden med ämnena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Integrering i grundskolan

En elev som är mottagen i anpassad grundskola har möjlighet att önska att få sin undervisning som integrerad elev i grundskolan eller läsa i den anpassade grundskolans regi. Oavsett om eleven går i grundskola eller i anpassad grundskola kommer eleven att läsa enligt den anpassade grundskolans kursplan.

Bedömning och betyg i anpassad grundskola

I den anpassade grundskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare i god tid begär det. Det är inte möjligt att i efterhand få betyg från anpassad grundskola. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i anpassad grundskola. Om en elevs kunskaper inte motsvarar kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas.

När betyg inte sätts får eleven istället ett intyg efter avslutad skolgång. Om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar, skall intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme som beskriver elevens möjligheter att studera.

Dokument

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Terése Lomgård Lans

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg