MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten och avlopp

Vattenverket

I Strömstads kommun är de flesta av hushållen anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Övriga har enskilt vatten och avlopp.

Kommunalt vatten - och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ligger som en avdelning under Tekniska förvaltningen, som rättar sig efter Tekniska nämndens beslutstaganden. Verksamheten innefattar produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt hantering av dagvatten.

Eget vatten och avlopp (privat)

För enskilt vatten och avlopp är det fastighetsägaren själv som har ansvaret. Att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggförvaltningen Öppnas i nytt fönster., som också har ansvar för tillsyn över enskilda avloppsanläggningar. Öppnas i nytt fönster.

Vatten och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Alla kommunens arvoden, taxor och avgifter

Faktura

Vatten, avlopp och renhållningsavgifterna debiteras 3 gånger per år. Beräknad vattenförbrukning baseras på förbrukningen föregående år.
Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september. Under kan ni se vidare förklaringar och exempel på fakturan.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan som elektronisk faktura (e-faktura) eller via autogiro. Väljer du E-faktura så kan du faktureras varje månad. Du ansöker om e-faktura genom din internetbank.

Så läser du fakturan

Allmänna bestämmelser och vägledning

Vattentjänstlagen (LAV)

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Läs mer på Svenskt vattens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vattentjänstlagen.

Läs mer på Länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vattenmyndigheten.

SMS-tjänst vid driftstörningar

SMS-tjänst vid driftstörningar som berör den kommunala VA-anläggningen.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Information och vägledning till fastighetsägare


Taxor och avgifter

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 2014
Ladda ner dokumentet här Pdf, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samlade taxebilagor för Strömstads kommun

Ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten får ny ägare - kom i håg att meddela nya kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson