KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vatten och avlopp

Vattenverket

I Strömstads kommun är de flesta av hushållen anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Övriga har enskilt vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ligger som en avdelning under Tekniska förvaltningen, som rättar sig efter Tekniska nämndens beslutstaganden. Verksamheten innefattar produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt hantering av dagvatten.

Regler för anslutning till kommunalt vatten och avlopp och lämna intresseanmälan

Enskilt vatten och avlopp

För enskilt vatten och avlopp, det vill säga egen (privat) vatten- och avloppsanläggning, är det fastighetsägaren själv som har ansvaret. Att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggförvaltningen Öppnas i nytt fönster., som också har ansvar för tillsyn över enskilda avloppsanläggningar. Öppnas i nytt fönster.

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige och ingår i denna sammanställning av tekniska förvaltningens taxor och avgifter:

Faktura

Vatten, avlopp och renhållningsavgifterna debiteras tre gånger per år. Beräknad vattenförbrukning baseras på förbrukningen föregående år.
Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september. Under kan ni se vidare förklaringar och exempel på fakturan.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan som elektronisk faktura (e-faktura) eller via autogiro. Väljer du e-faktura så kan du faktureras varje månad. Du ansöker om e-faktura genom din internetbank.

Så läser du fakturan – fakturaexempel med förklaring:

Allmänna bestämmelser och vägledning för fastighetsägare

Alla fastighetsägare som är anslutna till Strömstads kommuns allmänna VA-anläggningar är skyldiga att följa de bestämmelser som finns (ABVA). I Information och vägledning för fastighetsägare finns förklaringar och kommentarer till vattentjänstlagen och kommunens
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Vattentjänstlagen (LAV)

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Läs mer om vattentjänstlagen på Svenskt vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vattenmyndigheten på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMS-tjänst vid driftstörningar

SMS-tjänst vid driftstörningar som berör den kommunala VA-anläggningen.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson