Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Välkommen till oss!

För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetenta medarbetare som trivs med sitt jobb och mår bra. Genom en bra arbetsmiljö, dialog i vardagen, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper utvecklar vi verksamheten för bästa möjliga service till invånarna!

Friskvård

Som anställd i Strömstads kommun får du ett friskvårdsbidrag som ersätter 75 procent av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden. Maxbelopp är 2 500 kr per år. Friskvårdsbidraget gäller alla anställda i kommunen med en anställningstid längre än tre månader.

Semester

Strömstads kommun erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön är innevarande år både intjänande- och semesterår, vilket betyder att du som nyanställd får full semester redan första året. Från och med det året som du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar. Från och med det året som du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar.

Pension

Månaden efter att du fyllt 21 år avsätter Strömstads kommun 4,5 procent av din årslön till en pensionsavgift. Du väljer själv var du vill placera delar av din pension.

Löneväxling

Som anställd i Strömstads kommun har du möjlighet till löneväxling. Har du en tillsvidareanställning och förutsättningarna finns kan en bruttolönesumma du själv bestämmer avsättas till pension.

Personalstöd

Vi erbjuder våra medarbetare tillgång till snabb professionell hjälp genom en opartisk leverantör med tystnadsplikt. Har du problem eller behov av stöttning i privat- eller arbetslivet finns personalstödet tillgängligt dygnet runt.

Försäkringar

Som anställd får du fyra förmånliga försäkringar förutom pensionsförsäkringen.

  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • AGS-KL – Ett komplement till sjukersättningen
  • TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring
  • KOM-KL – Stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Föräldrapenningtillägg

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst 365 sammanhängande kalenderdagar, får ett föräldrapenningtillägg. Det motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas automatiskt ut under högst 180 kalenderdagar i följd.

Medarbetarinflytande

Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupperdär fackliga företrädare är medutvecklar vi vår verksamhet.Delaktighet är ettviktigt och naturligt led i vår beslutsprocess.

Flexibel årsarbetstid

Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för flera av våra medarbetare (undantag för kommunals avtalsområde samt lärare med ferie- och uppehållsanställning). Du har möjlighet att själv styra din arbetstid, men självklart utifrån verksamhetens behov och krav.

Rätt till heltid

Alla tillsvidareanställda har rätt till heltid. Ingen tillsvidareanställd ska arbeta deltid ofrivilligt, utan deltid ska vara en möjlighet.

Ledarutveckling 

Vi satsar på ledarskapet i Strömstads kommun, alla chefer genomgår ledarskapsutbildning i vår gemensamma syn på ledarskapet. Som chef i Strömstads kommun får du löpande fortbildningar. Du har också olika stödfunktioner runt dig. 

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och kanske börja arbeta som chef kan du söka till vårt ledarskapsprogram som en förberedelse för eventuellt framtida ledaruppdrag.   

Att bo i Strömstad

Möt några kommuninvånare som berättar hur det är att bo här.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Mellberg Jansson