MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Företag och näringsliv

Näringslivet i Strömstad består av närmare 2 000 företag, majoriteten är små och medelstora företag, med ett fåtal anställda.

Arbetsmarknaden omfattar drygt 6 500 arbetstillfällen. Viss inpedling till lokala arbetsplatser sker från Norge samt från närliggande kommuner söder om Strömstad.

Näringslivet i Strömstad

Det lokala näringslivet domineras av enskilda företagare. De små företagen (färre än 50 anställda) står för 30 procent av de kommunala skatteintäkterna medan de större företagen (fler än 50 anställda) står för 19 procent. (Välfärdsskaparna 2021, Företagarna, april 2021).

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads kommun syns på detaljhandelns försäljningsindex som 2019 uppgick till 1037 vilket är högst i Sverige. Covid-19 och den därav stängda gränsen mot Norge har under 2020 haft en mycket negativ effekt på handeln i kommunen något som vi i siffror får återkomma till. (HUI Research, 2021)

Förutom handel och besöksnäring, så är de marina och maritima näringarna samt hantverk och tjänstesektorn viktiga delar av det lokala näringslivet. Det finns dock behov av att utveckla förutsättningar för nya näringslivsgrenar att etablera sig i Strömstad.

Turism - en av flera viktiga branscher

Besöksnäringen skapar många arbetstillfällen i Strömstad. Strömstads kommun fick under 2020 till följd av pandemin och de därav stängda gränserna erfara en markant minskning av antalet gästnätter att jämföra med 2019 då kommunen hade en tätposition när det gäller att vara den kommun som har flest gästnätter. Antalet gästnätter sjönk från 843 000 år 2019 till 382 804 gästnätter på de 12 campinganläggningarna och 9 HSV-anläggningarna (Hotell, Stugbyar och Vandrarhem). Det innebär en minskning med 45,4 % jämfört med 2019 (-42,7 % på Camping och -54,1 % på HSV) (källa: Turistrådet Västsverige 2021).

Handelsturism är en viktig del av besöksnäringen. Färjan mellan Sandefjord – Strömstad hade under 2019 hela 1,4 miljoner resenärer. Och Kosterfärjorna har cirka 200 000 resenärer under sommarmånaderna.

Hög arbetslöshet till följd av pandemin

Till följd av pandemin har arbetslösheten i Strömstad ökat väsentligt i synnerhet för ungdomar och för utrikes födda. I december 2019 uppgick arbetslösheten i Strömstad till 5,6 procent för att öka till 10,6 procent i december 2020. För unga (18-24 år) har arbetslösheten ökat från 5,1 procent till 15,3 procent och för utrikes födda har arbetslösheten ökat från 13,1 procent till 20,5 procent. Med öppnade gränser mot Norge under 2021 är förhoppningen stor att arbetslösheten åter börjar nå de låga nivåer som rådde före pandemin.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: William Lindahl