Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Så används dina skattepengar

Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter och svarar för cirka 73 procent av verksamheternas finansiering.

Skattemedlen används bland annat till förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll samt gång- och cykelbana. Lite drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg. Se figur nedan.

Så används våra skattepengar.

Kommunens intäkter 2021

Skattemedel är den enskilt största posten av de intäkter som gör det möjligt att driva kommunal verksamhet. Därutöver bidrar taxor, avgifter och stadsbidrag till verksamheternas finansiering.

  • Skatt och kommunalekonomisk utjämning: 73 procent
  • Taxor och avgifter, till exempel för förskola och äldreomsorg, vatten och avlopp: 13 procent
  • Bidrag från staten, EU mfl: 9 procent
  • Försäljning av verksamhet: 3 procent
  • Hyror och arrenden: 2 procentTipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Carina Dalenius