KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så används dina skattepengar

Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter och svarar för cirka 73 procent av verksamheternas finansiering.

Skattemedlen används bland annat till förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll samt gång- och cykelbana. Lite drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg. Se figur nedan.

Så används våra skattepengar.

Kommunens intäkter 2021

Skattemedel är den enskilt största posten av de intäkter som gör det möjligt att driva kommunal verksamhet. Därutöver bidrar taxor, avgifter och stadsbidrag till verksamheternas finansiering.

  • Skatt och kommunalekonomisk utjämning: 73 procent
  • Taxor och avgifter, till exempel för förskola och äldreomsorg, vatten och avlopp: 13 procent
  • Bidrag från staten, EU mfl: 9 procent
  • Försäljning av verksamhet: 3 procent
  • Hyror och arrenden: 2 procentTipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Carina Dalenius