Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Barn och vuxna kan söka stödet.

Fram till och med 65 års ålder kan du som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, ansöka om personlig assistans.

Du som ansöker om personlig assistans måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Om du blivit beviljad personlig assistans före 65 års ålder, får du behålla den även efter det du fyllt 65 år.

Vad ingår i personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet ges av ett begränsat antal assistenter. Du kan få hjälp med

  • personlig omvårdnad - till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel - till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
  • stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Om du behöver hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du har valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner eller insmörjning, kan utföras av personliga assistenter.

Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras av personliga assistenter på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Att ha personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Du ska få en enklare vardag och kunna delta i samhällslivet på det sätt du själv önskar. Du har stort eget inflytande över utformningen av assistansen. Du kan få en eller flera personliga assistenter beroende på hur ditt biståndsbeslut och dina behov ser ut.

Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha din personliga assistans. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Ansökan

Om ditt hjälpbehov är mindre än 20 timmar/vecka:

Gör din ansökan om personlig assistans hos kommunens biståndshandläggare.

Om ditt hjälpbehov är mer än 20 timmar/vecka:

Gör din ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ingela Birgitta Einestedt Baatz

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov