KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Barn och vuxna kan söka stödet.

Fram till och med 65 års ålder kan du som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, ansöka om personlig assistans.

Du som ansöker om personlig assistans måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Om du blivit beviljad personlig assistans före 65 års ålder, får du behålla den även efter det du fyllt 65 år.

Vad ingår i personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet ges av ett begränsat antal assistenter. Du kan få hjälp med

  • personlig omvårdnad - till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel - till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
  • stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Om du behöver hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du har valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner eller insmörjning, kan utföras av personliga assistenter.

Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras av personliga assistenter på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Att ha personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Du ska få en enklare vardag och kunna delta i samhällslivet på det sätt du själv önskar. Du har stort eget inflytande över utformningen av assistansen. Du kan få en eller flera personliga assistenter beroende på hur ditt biståndsbeslut och dina behov ser ut.

Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha din personliga assistans. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Ansökan

Om ditt hjälpbehov är mer än 20 timmar/vecka:

Gör din ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt hjälpbehov är mindre än 20 timmar/vecka:

Gör din ansökan om personlig assistans hos kommunens biståndshandläggare genom att kontakta Kommuncenter, eller använd vår e-tjänst.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Relaterad information

Vi tipsar om det digitala anhörigstödet "En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." där du kan söka riktad information och kunskap för dig i din roll som stöttepelare, samt få kontakt med anhöriga i liknande situation.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov