Demenssjuksköterska/
Silviasjuksköterska

Demenssjuksköterskan är en resurs- och stödperson för anhöriga och personer med demenssjukdom i Strömstads kommun.

Demenssjukdom

Det är inte ovanligt att uppleva minnesstörningar vid till exmpel stress, sorg eller någon annan form av krissituation. Ofta är det övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.

Andra tecken på demenssjukdom kan vara att personen glömmer ord och praktiska saker, har svårt att orientera sig, blir personlighetsförändrad, tappar initiativförmågan och blir allt långsammare i tal och rörelsemönster.

Demenssjukdomarna är vanligare i hög ålder men symtom på demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Man räknar med att 150 000 människor i vårt land är drabbade av demenssjukdom med kognitiva nedsättningar som leder till svårigheter i det dagliga livet. Olika former av demenssjukdomar tillhör de stora folksjukdomarna.

Att vara drabbad av en demenssjukdom ger både psykiska och kroppsliga symptom som påverkar personens möjligheter att klara sig själv utan stöd från sin omgivning. För att kunna möta och stödja personer med demenssjukdom krävs en välutbildad och professionell personal. En individuell omvårdnad som bygger på trygghet och kontinuitet.

Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är drabbad kontakta din vårdcentral för en demensutredning.

Du kan kontakta demenssjuksköterska för råd och hjälp

  • Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens
  • Om du har frågor och funderingar kring demenssjukdomar, utredning, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd.
  • Demenssjuksköterskan kan även göra hembesök för råd och stöd.
  • Information om dagverksamhet, avlastning och insatser i hemmet.

Kontakt

Silviasjuksköterska
Demenssjuksköterska
Trine Johansson
072 204 09 33
trine.johansson@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Helena Johansson