KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Luftkvalitet

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har negativ inverkan på människors hälsa och miljön. Luftföroreningar består till stor del av kvävedioxider, flyktiga organiska ämnen och partiklar, och kommer i huvudsak från trafik och förbränningsanläggningar.

Luftföroreningar påverkar hälsan

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och kan bland annat orsaka irritation på våra slemhinnor, ge nedsatt lungfunktion och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa luftföroreningar innehåller cancerframkallande ämnen. En del människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare.

Luftföroreningar påverkar också miljön, exempelvis genom att ge upphov till försurning av vatten och mark, skador på växtlighet och korrosionsskador på byggnader och bilar.

Strömstads kommun är medlem i förbundet Luft i Väst som verkar för bättre luftkvalitet i hela Västra Götalands Län. Som viktiga delar i verksamheten ingår luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar samt spridningsberäkningar. Resultaten av de bedömningar som gjorts för Strömstads kommun visar att miljökvalitetsnormerna klaras. Mer information finns på här på luftivast.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling