Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Lantmäteri

Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige.

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast göras genom en fastighetsbildningsförrättning, en lantmäteriförrättning i fastighetsbildningsärenden, av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, antingen Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt om att få upprätta en sådan.

Inom Strömstads kommun är Lantmäteriet fastighetsbildningsmyndighet. Närmaste lantmäterikontor för fastighetsbildningsärenden ligger i Bengtsfors.

Under länkar och information hittar du länkar till några av Lantmäteriets E-tjänster som kan hjälpa dig på vägen att få information om din egen fastighet samt skriva ut olika typer av kartor.

Strömstads kommun har en mät-, kart- och GIS-avdelning som upprättar och uppdaterar kartor och webbkartor för kommunens interna verksamheter och utför olika typer av uppdrag för allmänheten.

Kartor kan krävas vid olika tillfällen i kontakt med kommunen som vid exempelvis bygglovsprövning, illustrationer eller anmälan. Behöver du en karta kan Strömstad kommuns mät- och kartavdelning hjälpa dig med flera typer av kartor. Läs mer om detta på sidan Kartor, mätning och GIS.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Linus Johnson