HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Färdtjänst

Här hittar du svar på hur du ansöker om färdtjänst och på andra vanliga frågor om färdtjänsten i Strömstads kommun. 

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken för den som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmänna kommunika-tioner. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst. Resor som betalas av annan huvudman berättigar inte till färdtjänsttillstånd.

Vem kan få färdtjänst?

Den som söker färdtjänst måste vara folkbokförd i Strömstads kommun och ha en funktions-nedsättning som beräknas vara i minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Vid nyansökan eller om du har ett tidsbegränsat tillstånd och behöver fortsatt färdtjänst lämnar du en ny ansökan om färdtjänst i god tid innan tillståndet löper ut (gäller även arbetsresor).

Du ansvarar själv för att kontrollera när ditt tillstånd löper ut.

E-tjänster och blanketter

God man/Förvaltare

Den som har god man eller förvaltare ska bifoga registerutdrag från överförmyndarnämnden till ansökan.

Service och hjälp vid färdtjänstresa

En färdtjänstresa innebär normal taxiservice, dvs. att föraren hjälper resenären i och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entrédörr på markplan.

Ledsagare

Den som behöver hjälp under resan i fordonet kan beviljas ledsagare. Behovet av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan och beslutas av handläggare.

Medresenär

Som färdtjänstberättigad har du rätt att ta med dig en medresenär samt egna barn under 18 år (Högst tre personer inklusive den färdtjänstberättigade). Medresenären betalar avgift enligt gällande taxa. Du bokar plats för din medresenär i samband med att du beställer din resa.

Medicinskt utlåtande

Om färdtjänstutredningen behöver kompletteras med medicinskt utlåtande ber din handläggare dig att kontakta aktuell vårdgivare.

Reseområde

Reseområdet för färdtjänst är inom Strömstads, Tanums och Haldens kommun. Vid resor utanför färdtjänstområdet gäller regler för riksfärdtjänst. Kontakta din handläggare vid behov av ansökan.

Information

För att få mer information, ring 0526-193 31 eller växel 0526-190 00.

Kontakt

Strömstads kommun 0526-190 00 växel

Färdtjänsthandläggare
0526-193 31

Enhetschef
Blagica Strojmanov
0526-194 36
blagica.strojmanov@stromstad.se

Verksamhetschef
Anna Almén
0526-194 84
anna.almen@stromstad.se

fax 0526-194 52

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Information

E-tjänster och blanketter

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Lena Beltramin