Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skollogoped

Skollogopedens insatser består dels av förebyggande arbete utifrån ett helhetsperspektiv, dels av mer direkt riktade insatser. Skollogopeden driver även utvecklingsarbete tillsammans med specialpedagoger.

Det förebyggande arbetet sker genom att öka insikten hos personal, vårdnadshavare och andra vuxna om betydelsen av en gynnsam språkmiljö för barnets utveckling.

De riktade insatserna är:

  • kartlägga eventuella språkliga svårigheter
  • analysera och bedöma barns språkutveckling och i samråd med personal och vårdnadshavare utforma åtgärder
  • stödja och stimulera barn, enskilt och i grupp
  • handleda personal
  • samverka med övriga aktörer kring barnet
  • särskilt ansvar för elever med språkliga svårigheter som kan avse språket, talet, rösten eller språkanvändningen.

Skollogopedens arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Veronika Kvick
0526-193 22
veronica.kvick@stromstad.se

Skollogoped
Linnéa Tranell
Telefon 0526-191 44
linnea.tranell@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Veronika Kvick