KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Elektromagnetiska fält (EMF)

Elektromagnetiska fält omger oss ständigt och kommer delvis från planeten själv. Den elektromagnetiska strålningen har ökat med ökad elanvändning och avges bland annat från transformatorstationer, kraftledningar och mobiltelefonmaster. Även elektriska apparater som till exempel mobiltelefon, bildskärmar, dammsugare, spis och kaffekokare avger strålning.

Hälsopåverkan

Majoriteten av de studier som gjorts på området kan inte finna någon ökad hälsorisk kopplad till EMF i vardagen.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter inom området. Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering av radiovågor.

Då formellt fastställda riktvärden för strålning från EMF saknas brukar 0,2 - 0,4 μT (mikrotesla) användas som rekommendation vid nybyggnation i Sverige. Strömstads kommun har i sin översiktsplan angivit en ambitionsnivå på 0,2 μT. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att till exempel transformatorstationer och andra anläggningar som orsakar EMF ska placeras på tillräckligt avstånd från bostäder, skollokaler och platser där människor stadigvarande vistas, eller avskärmas från dessa, så att rekommendationen 0,2 μT inte överskrids.

Miljö- och byggförvaltningen kan bedriva tillsyn på anläggningar som orsakar EMF vid misstanke om förhöjda nivåer av strålning i bostäder, skollokaler och lokaler där människor stadigvarande vistas.

Frågor om EMF hanteras av olika myndigheter och organisationer. Om din fråga handlar om

Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning av 5G

Femte generationens mobiltelefonisystem, 5G, använder liksom tidigare generationers system, radiovågor för att överföra information trådlöst. Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G. Det gäller förutsatt att mobiloperatörerna säkerställer att referensvärdena inte överskrids på platser där människor vistas.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

ä

L

l

l

l

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anders Hedlund