Stöd och insatser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan behöva särskilt stöd i vardagen. I Strömstad finns möjligheter att få hjälp i hemmet av Solteamet (hemtjänst med inriktning för personer med demenssjukdom), vi erbjuder också dagverksamhet på äldreboendet Solbogården.

Solbohöjden i Strömstad erbjuder social samvaro och stimulans för personer med demenssjukdom. Vi kan också ge anhöriga avlastning över dagen liksom stöd i hemmet.

Dagverksamhet

Dagverksamheten ligger inne på Solbogårdens äldreboende. Vi har möjlighet att erbjuda plats för sex gäster i varje grupp och det finns alltid två personal i tjänst. Dagverksamheten riktar sig till personer som bor i ordinärt boende och har en fastställd demenssjukdom.

Syftet med dagverksamheten är:

Att personer med demenssjukdom får vara i en gemenskap som skapar en meningsfull dag samt att anhöriga får vila.

Dagverksamheten ger möjlighet till social samvaro och aktiviteter utifrån intressen och behov. Solbohöjden erbjuder olika aktiviteter bl.a. musik, sång, promenader, sällskapsspel, högläsning och sittgymnastik.

Under dagen serveras förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Ansökan och kostnad

Ansökan görs till biståndshandläggare på kommunen. Du betalar en avgift per gång för dagverksamhet.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Enhetschef för dagverksamhet
Madeleine Hagward
0526-192 78

Demenssjuksköterska/
Silviasjuksköterska
Trine Johansson
072 204 09 33

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov