MENY

Stöd och insatser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan behöva särskilt stöd i vardagen. I Strömstad finns möjligheter att få hjälp i hemmet av Solteamet (hemtjänst med inriktning för personer med demenssjukdom), vi erbjuder också dagverksamhet på äldreboendet Solbogården.

Solbohöjden i Strömstad erbjuder social samvaro och stimulans för personer med demenssjukdom. Vi kan också ge anhöriga avlastning över dagen liksom stöd i hemmet.

Dagverksamhet

Dagverksamheten ligger inne på Solbogårdens äldreboende. Vi har möjlighet att erbjuda plats för sex gäster i varje grupp och det finns alltid två personal i tjänst. Dagverksamheten riktar sig till personer som bor i ordinärt boende och har en fastställd demenssjukdom.

Syftet med dagverksamheten är:

Att personer med demenssjukdom får vara i en gemenskap som skapar en meningsfull dag samt att anhöriga får vila.

Dagverksamheten ger möjlighet till social samvaro och aktiviteter utifrån intressen och behov. Solbohöjden erbjuder olika aktiviteter bl.a. musik, sång, promenader, sällskapsspel, högläsning och sittgymnastik.

Under dagen serveras förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Ansökan och kostnad

Ansökan görs till biståndshandläggare på kommunen. Du betalar en avgift per gång för dagverksam

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Enhetschef för dagverksamhet
Madeleine Hagward
0526-192 78

Demenssjuksköterska/
Silviasjuksköterska
Helena Johansson
072-146 56 65

Enhetschef bistånd
Blagica Strojmanov
0526-194 36

Biståndshandläggare
0526-190 58
0526-196 28
0526-196 30

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov