KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Dödsboutredning och dödsboanmälan

Vad är det? När måste det göras?

Om det inte finns tillgångar i dödsboet eller den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravning och till övriga kostnader i samband med dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras.

Dödsboutredning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och maka/makes tillgångar och skulder.

Ni ska normalt göra en bouppteckning inom 4 månader efter dödsfallet. Den ska ni skicka till Skatteverket, telefon 0771-567 567, eller hämta den från Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka om dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

För att kommunen ska kunna utreda om det är möjligt att göra en dödsboanmälan behöver du kontakta Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet inom 2 månader från dödsfallet.

Första kontakt per telefon:

Ring nummer: 0526-192 77 måndag-fredag klockan 9.00-9.45

Boet ska lämnas orört till dess att samtliga dödsbodelägare tagit del av vad det innehåller.

Det du bör göra är:

  1. Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
  2. Avvakta med inbetalningar av räkningar, då begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
  3. Stoppa betalningar som ligger på autogiro.
  4. Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
  5. Göra adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
  6. Säga upp lägenheten, el, telefon och tidning med mera.

Söka ekonomiskt bistånd för begravningen

För att söka bistånd för begravningen vänder du dig till Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet.

Socialtjänsten upplyser om den rådande normen för kostnaden för begravning och informerar om utredningsprocessen. Du måste inte göra en dödsboanmälan för att söka ekonomiskt bistånd för begravningen. Det går lika bra att söka biståndet med en bouppteckning.

Kontakt

Individ- och familjeomsorg                   telefon 0526-192 77
klockan 9-12, 13-15

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Camilla Karlsson