KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Här hittar du information om hur du ansöker om parkeringstillstånd för nyttotrafik. Tillståndet är digitalt och kopplat till fordonet.

Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten. Tillståndet är digitalt och finns i två varianter, ett allmänt tillstånd och ett tillstånd för vårdsektorn. Tillståndet beviljas för ett år i taget. Tillståndet är kopplat till fordonet.

Du kan få tillstånd

Nyttoparkeringstillståndet är till för dig som använder bilen i yrket och har extra stort behov av att:

 • komma nära ditt mål med serviceutrustad bil.
 • utföra ett stort antal godstransporter med tidskrävande på- och avlastning.
 • komma nära ditt mål i ditt arbete inom vårdsektorn, till exempel hemsjukvård, hemtjänst, rehab med hembesök, distriktssköterskor med jourverksamhet, trygghetsjour och jourverksamhet inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorg.

Då får du inte tillstånd

Tillståndet beviljas inte för

 • transport av dig eller någon annan.
 • parkering vid egen arbetsplats.
 • snabb lastning och lossning av gods.

Allmänt tillstånd

Det allmänna tillståndet gäller på gator och parkeringsplatser som tillhör Strömstads kommun. Tillståndet gäller inte på parkeringsplatser som förvaltas av andra privata markägare. Med tillståndet får du parkera i högst två timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än två timmar. På avgiftsbelagda parkeringsplatser får du parkera avgiftsfritt i två timmar.

Tillstånd för vårdsektorn

Tillstånd för vårdsektorn gäller på gator och parkeringsplatser som tillhör Strömstads kommun. Tillståndet gäller inte på parkeringsplatser som förvaltas av andra privata markägare. Med tillståndet får du parkera i högst två timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än två timmar. På avgiftsbelagda parkeringsplatser får du parkera avgiftsfritt i två timmar. Du får också parkera i högst två timmar i följd där parkering är förbjuden.

Här gäller inte tillståndet

Det allmänna tillståndet gäller inte där det är förbjudet att stanna eller parkera. Tillståndet för vårdsektorn gäller där det råder parkeringsförbud men inte där det är förbjudet att stanna. Tillståndet gäller inte heller på gångfartsområde, huvudled eller på vändplats, parkeringsplats för rörelsehindrad, lastplats, taxiplats eller annan specialplats, eller uppställningsplatser för en viss typ av fordon, till exempel buss eller taxi.

Vad kostar nyttoparkeringstillståndet

Avgiften för nyttoparkeringstillståndet är 3 600 kr per kalenderår, inklusive moms.

Ansökan och betalningsvillkor

 • Du betalar ditt parkeringstillstånd med kredit- eller betalkort i samband med att du gör din ansökan om parkeringstillstånd i webbportalen www.psidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Du kan inte använda ditt parkeringstillstånd förrän din tillståndsansökan är godkänd. Du får meddelande via e-post och sms när ditt tillstånd är klart att använda. Handläggningstiden är 1-3 arbetsdagar.
 • Godkänns inte tillståndsansökan betalas pengarna tillbaka till ditt kort.
 • Du kan kontrollera status på ditt parkeringstill­stånd genom at logga in på webbportalen www.psidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler

 • Du har möjlighet att byta registreringsnummer på ditt tillstånd. Tillståndsinnehavaren skall vid varje förändring av gällande förutsättningar för tillståndet själv ombesörja att dessa förändringar registreras på ditt konto i webbportalen www.psidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
 • Vid parkering med åberopande av detta tillstånd skall fordonets registreringsnummer och registreringsnumret som är registrerat på tillståndet vid aktuellt parkeringstillfälle överensstämma.
 • Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller
 • liknande med företagets namn väl synligt.
 • Tillståndshavaren ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.
 • Om du vill förnya gällande tillstånd måste du sända ny ansökan för förnyad prövning.
 • Polismans och trafikövervakares anvisningar skall efterföljas
 • Missbruk av tillståndet kan föranleda dess återkallande.

För dig med serviceutrustad bilar som behöver längre uppställningstid vid byggen eller installationer kan söka om dispens från gällande lokala trafikföreskrifter hos tekniska förvaltningen.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson