Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Eget avlopp

Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. Utsläpp av otillräckligt renat avlopp kan påverka både människor och miljön. Därför är det viktigt att avloppsvattnet omhändertas på ett riktigt sätt.

Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen (bakterier, virus, med mera). Utsläpp av näringsämnen kan orsaka förhöjda nitrathalter i grundvattnet och övergödning av våra vattendrag, sjöar och kustnära vatten, medan utsläpp av bakterier och virus kan förorena dricksvatten och badvatten.

Enskilt avlopp kräver tillstånd

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten toalett, måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd. I vissa områden måste du även ha tillstånd för avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt för torra toaletter, till exempel latrinkompostering och mulltoaletter. Hör med miljö- och hälsoskyddsavdelningen vad som gäller för din fastighet.

I broschyren ”Eget avlopp i Strömstads kommun” finns mer information, bland annat om vad som gäller och exempel på olika typer av anläggningar.

www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mycket information om små avloppsanläggningar. Det är dock inte säkert att alla lösningar som presenteras där godkänns av kommunen.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av din ansökan.

Vatten- och avloppstaxa

Information till entreprenörer

När en avloppsanläggning gjorts klar ska normalt entreprenörsrapport lämnas in. Använd gärna e-tjänsten för att göra detta. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du hellre vill ha den skickad till dig.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Fredrik Werling