Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Eget avlopp

Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. Utsläpp av otillräckligt renat avlopp kan påverka både människor och miljön. Därför är det viktigt att avloppsvattnet omhändertas på ett riktigt sätt.

Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen (bakterier, virus, med mera). Utsläpp av näringsämnen kan orsaka förhöjda nitrathalter i grundvattnet och övergödning av våra vattendrag, sjöar och kustnära vatten, medan utsläpp av bakterier och virus kan förorena dricksvatten och badvatten.

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten toalett, måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd. I vissa områden måste du även ha tillstånd för avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt för torra toaletter, till exempel latrinkompostering och mulltoaletter. Hör med miljö- och hälsoskyddsavdelningen vad som gäller för din fastighet.

I broschyren ”Eget avlopp i Strömstads kommun” finns mer information, bland annat om vad som gäller och exempel på olika typer av anläggningar.

www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mycket information om små avloppsanläggningar. Det är dock inte säkert att alla lösningar som presenteras där godkänns av kommunen.

När en avloppsanläggning gjorts klar ska normalt entreprenörsrapport lämnas in. Använd gärna e-tjänsten för att göra detta. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du hellre vill ha den skickad till dig.

En avgift tas ut för handläggningen av din ansökan.

Här är miljö- och byggnämndens taxa Öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling