KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Olyckor och kriser

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/elevernas trygghet och säkerhet.

Trygghet och säkerhet i förskola och skola

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar vid till exempel frånvaro, utflykter och i händelse av barn/elevers försvinnande.

Förskolechefer och rektorer ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Verksamheten har och tar ett stort ansvar för barn och elevers säkerhet och trygghet, i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

Trygghet och säkerhet är beroende av kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och verksamheternas personal.

  • Det gäller barnens vistelsetider i pedagogisk omsorg, på förskolan och i fritidshemmet; tider och förändringar av tider måste meddelas
  • Det gäller sjukanmälan och annan frånvaroanmälan till alla verksamheter; sjukanmälan måste ske löpande varje dag om inte antal dagar meddelas vid första anmälan och samma gäller vid ledigheter.
  • Det gäller förändringar i vem som hämtar/lämnar i pedagogisk omsorg, på förskolan resp. på fritidshemmet; vi måste veta vem som har rätt att hämta/lämna barnen eller om de till exempel  får följa med kamrater hem.
  • Det gäller kontaktuppgifter till vårdnadshavare och andra anhöriga; vi måste ha aktuella telefonnummer och namn.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för barn och ungdomar som har förskoleplats eller går i skola i Strömstads kommun. Försäkringen gäller även gymnasieelever som studerar på annan ort. Försäkringen gäller dygnet runt.

> Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg