HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Gränsvisning

Om du behöver hjälp med att förstå vilken mark du äger, dvs var fastighetsgränsen går så kan Kart- och mätenheten hjälpa till med gränsvisning.

Gränsvisningen går till så att en utredning sker vad som definierar fastighetens omfattning, normalt sätt finns järnrör eller dubbar i berg som markerar gränserna. Därefter sker fältarbete där gränserna återsöks. Saknas gränsmarkeringar kan normalt beräkning ske för att ta reda på var gränsen går, bedömd noggrannhet redovisas i sådana fall. Normalt sätts träläkt ut för att markera bedömd fastighetsgräns.

Kart- och mätenheten får inte sätta ut några nya gränsmarkeringar som får juridisk verkan, endast träläkt sätts ut. Behövs ny gränsmarkering med juridisk verkan skall ansökan om lantmäteriförrättning och åtgärden särskild gränsutmärkning alternativt fastighetsbestämning initieras hos Lantmäterimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisexempel från 2020 års taxa:

Gränsvisning görs enligt timtaxa 1421 kr/tim

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Mätningstekniker
Jon Peterson
0526 – 191 89
jon.peterson@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Se kontaktuppgifter till Lantmäterimyndigheten under rubriken Lantmäteri. LÄNKA TILL LANTMÄTERI


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson