MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Lokala föreskrifter/ordningsregler

Här hittar du Strömstads kommuns lokala ordningsföreskrifter, kommunens avfallsplan samt föreskrifter för renhållning, hälsoskydd och trafik. Sist i uppställningen har vi samlat allmänna bestämmelser för vatten och avlopp samt länsstyrelsens föreskrifter om skydd av vattentäkter inom kommunen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige 1995 och har reviderats vid flera tillfällen. Senast 2006. Föreskrifterna kompletteras av ordningsföreskrifter för torghandel.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Kommunfullmäktige antog år 2017 en ny avfallsplan för Strömstads kommun. Planen kompletteras av renhållningsföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter

Alla lokala trafikföreskrifter i Sverige finns numer samlade i Svensk trafikföreskriftssamling. I riksdatabasen för trafikföreskrifter, RDT, kan du söka fram alla aktuella trafikföreskrifter i Strömstad.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Föreskrifterna för skydd av hälsa och miljö är under uppdatering. Nya föreskrifter om sotning antogs av Kommunfullmäktige 2016.

Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, AVBA

Kommunfullmäktige antog nuvarande allmänna bestämmelser för användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2008.

Vattenskyddsföreskrifter

Här har vi samlat Länsstyrelsens beslut om skyddsföreskrifter för våra kommunala vattentäkter.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck