KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas för åtgärder som omfattas av tekniskt samråd.

Slutsamråd hålls när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Slutsamråd är ett besök som görs där byggåtgärderna har genomförts.

Till slutsamråd kallas byggherren, den eller de kontrollansvariga och övriga som enligt miljö- och byggnämnden bör ges tillfälle att delta.

Vid slutsamrådet går man igenom följande:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
  • Den kontrollansvariges utlåtande
  • Den kontrollansvariges och kommunens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande
  • Dokumentation över arbetets utförande
  • Behov av andra åtgärder
  • Förutsättningarna för ett slutbesked

Miljö- och byggnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson