HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas för åtgärder som omfattas av tekniskt samråd.

Slutsamråd hålls när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Slutsamråd är ett besök som görs där byggåtgärderna har genomförts.

Till slutsamråd kallas byggherren, den eller de kontrollansvariga och övriga som enligt Miljö- och byggnämnden bör ges tillfälle att delta.

Vid slutsamrådet går man igenom följande:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
  • Den kontrollansvariges utlåtande
  • Den kontrollansvariges och kommunens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande
  • Dokumentation över arbetets utförande
  • Behov av andra åtgärder
  • Förutsättningarna för ett slutbesked

Miljö- och byggnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-20, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang