Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bygga om eller bygga nytt

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att stödja plan- och byggavdelningen som sakkunnig inom brandskyddsfrågor. Dessutom kan vår medverkan bidra till att vi kan utföra effektivare räddningsinsatser i de fall det skulle inträffa en olycka.

Byggnadstekniskt brandskydd

En del i byggprocessen är det byggnadstekniska brandskyddet. Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur brandskyddet är dimensionerat för byggnaden och detta dokumenteras i en brandskyddsdokumentation. Boverket besvarar frågor avseende brandskyddsdokumentation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

För vissa typer av verksamheter utgör räddningstjänsten alternativ utrymningsväg. I de fall räddningstjänsten förväntas assistera i samband med en utrymning behöver vissa uppgifter så som insatstid och förmåga stämma överens med Boverkets byggregler. Vår insatstid och förmåga redovisas i Handlingsprogrammet.

Dessutom har vi tagit fram ett vägledningsdokument som beskriver hur vägarna bör vara utformade för räddningstjänstens fordon:

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

I samband med att räddningstjänsten yttrar sig i bygglovsärenden kontrollerar vi alltid att byggherren har beaktas risken för brandspridning mellan byggnader. När det gäller brandskydd mellan småhus har Boverket svar på många frågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller och batterilager

Är du intresserad av miljövänlig energi och funderar på att installera solcellsanläggning?

Du behöver även tänka på brandskyddet. Läs mer om våra rekommendationer:

Installation av laddningsplatser till elfordon

Användning av elfordon blir mer och mer vanlig. Även här önskar räddningstjänsten att våra rekommendationer beaktas.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin