KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Synpunkter på skolverksamheten

Har du synpunkter på någon av våra skolverksamheter? Eller har du ett klagomål att framföra?

Vi arbetar för att skolan i Strömstads kommun ska bli så bra som möjligt! Dina synpunkter är därför viktiga för oss för att vi ska kunna utvecka och förbättra vår skolverksamhet.

Är det något inom skolan som du, som vårdnadshavare, eller ditt barn är missnöjda med vill vi att ni kontaktar oss och berättar.

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand

Prata först med berörd personal/lärare på förskolan, fritidshemmet eller skolan. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare och prata med rektor.

Är det ett allvarligt problem vänder du dig till rektor direkt.

2. Kontakta rektor i andra hand

Prata med ansvarig rektor om det du är missnöjd med. Om du inte blir nöjd med det svar du får kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Du kan skicka ditt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänst, post eller e-post. Du kan även ringa om du hellre vill det.

E-tjänst
> https://etjanster.stromstad.se/klaga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Post
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post
bun@stromstad.se

Telefon
0526-190 00

Vad händer sedan?

Det skriftliga klagomålet (via e-tjänst, post och e-post) blir en allmän handling och diarieförs i barn- och utbildningsnämndens diarium. En allmän handling är offentlig, vilket innebär att alla medborgare kan begära ut den och läsa innehållet. Det kan vara bra att ha tänkt igenom detta innan man skriver.

Förvaltningschefen ansvarar för att varje skriftligt klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg