KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Egen bostad

För dig som har en bestående funktionsnedsättning, men som klarar att bo själv kan vi erbjuda eget boende med vissa stödinsatser utifrån ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Personal kan till exempel besöka dig vid överenskommen tid för att bistå med punktinsatser. Bostaden kan komma att anpassas för att du ska klara dig själv så långt som möjligt. Graden av anpassning beror på din funktionsnedsättning.

Vårt arbete grundar sig på respekt för dig och din rätt till självbestämmande och integritet. Målet är att du ska få leva som andra och få det stöd du behöver för att klara ditt vardagsliv. Vårt mål är att du ska klara så mycket som möjligt själv utifrån dina förutsättningar och behov.

Utifrån beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen
erbjuder vi:

Att tillsammans med dig, personal och eventuell anhörig eller företrädare upprätta en plan för hur vi ska arbeta utifrån dina förutsättningar och behov.

Att utse en stödpersonal som ett extra stöd för dig, vilket innebär att det är till denne du vänder dig till i första hand. Denna personal ska även följa upp din upprättade plan, så att dina behov tillgodoses.

Stöd för att du ska klara dina dagliga sysslor i din lägenhet samt inköp.

Kontakt

Enhetschef
Helene Hellström
0526-194 53
Fax 0526-194 52
helene.hellstrom@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov