Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Begravning

Svenska kyrkan har uppdraget att anordna begravning för människor boende i Sverige. Det gäller även för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Du som inte tillhör Svenska Kyrkan saknar rätt att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Detta eftersom du inte kan rösta i kyrkliga val, du har heller ingen möjlighet att påverka beslut om exempelvis begravningsavgiften. 

Begravningsombud

Den som har önskemål om eller synpunkter på hur begravningsverksamheten bör ordnas för icke-medlemmar i Svenska kyrkan kan vända sig till ett så kallad begravningsombud. Ombudet utses av länsstyrelsen och företräder dem som inte är med i Svenska kyrkan. I Strömstad finns ett begravningsombud.

Begravningsombudetets uppgift är bland annat att kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Ombuden ska också i övrigt bevaka intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som framgår ur skattsedeln. Avgiften betalas oavsett tro och medlemsskap i trossamfund men är inte lika stor över hela landet. Den varierar precis som kommunalskatten och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 

Begravningsavgiften ger dig rätt till en gravplats på en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin. Om man som annan trosbekännare, exempelvis muslim eller jude, vill bli begravd på en särskild gravplats eller på en enskild begravningsplats, står Svenska kyrkan för vissa kostnader i samband med detta.

Begravningsombud

Elisabeth Johansson 070-564 99 64

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Camilla Karlsson