KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Stöd till föräldrar

En pappa som bär två barn.

Vill du ha stöd eller hjälp i din föräldraroll?

De flesta familjer går någon gång igenom tuffa perioder under barnens uppväxt, under dessa perioder kan det vara skönt att diskutera eller reflektera över sitt föräldraskap med någon. Det kan handla om att förstå vad barnet behöver eller en önskan om en bättre relation till sitt barn. Oavsett hur ditt behov ser ut är det bra att göra något av det så tidigt som möjligt. Det finns flera verksamheter i Strömstad som erbjuder olika typer av stöd till dig i ditt föräldraskap, stöden är kostnadsfria och här kan du läsa mer om dem.

Alla Barn i Centrum

För föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Alla Barn i Centrum (ABC) är ett föräldraskapsstöd i grupp Där målsättningen är att stärka relationen och minska konflikter mellan föräldrar och barn.
Mer information om kursen ABC samt intresseanmälan.

Förälder i nytt land

För dig som är förälder och inte uppväxt i Sverige. Förälder i nytt land är ett föräldraskapsstöd i grupp, där utlandsfödda föräldrar får en möjlighet att lära sig om och diskutera hur det är att vara förälder i Sverige.
Mer information om kursen Förälder i nytt land samt intresseanmälan.

Trygghetscirkeln

Främst till dig som är förälder till barn i åldern 0-6 år. Trygghetscirkeln (COS, Circle of security) är ett föräldraskapsstöd i grupp där du lär dig mer om hur du kan göra för att ge ditt barn en trygg relation till dig som förälder.
Mer information om kursen COS samt intresseanmälan.

Marte Meo

För dig som förälder, när du vill ha ett bättre samspel med ditt barn. Marte Meo är en metod där man använder film för att synliggöra korta samspelsögonblick av det fungerande samspelet mellan barn och förälder.
Mer information om Marte Meo samt intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Råd och stöd för barn 0-6 år

När du som förälder för barn 0-6år befinner dig i en svår livssituation eller har en oro för ditt barn, erbjuder personal på Öppna förskolan stöd.
Mer information anpassat till föräldrar med barn i åldern 0-6 år.

Råd och stöd för barn 7-19 år

Om det gäller barnets/ungdomens skolsituation, se under respektive menyalternativ - beroende på vilket stöd som önskas.

Kontakt

Alla barn i centrum, ABC
Andreas Anneflod
0526-19 213
andreas.anneflod@stromstad.se

Barnen i våra hjärtan
Lena Östberg
0526-19 676
lena.ostberg@stromstad.se

Förälder i nytt land

Trygghetscirkeln
Petra Hissa

petra.hissa@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Lena Östberg