KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig är den person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

När behövs en kontrollansvarig (KA)?

För de flesta bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. Vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig. Miljö- och byggnämnden kan dock även bedöma att det behövs vid sådana åtgärder.

Förslag på kontrollansvarig ska anges redan i bygglovsansökan. Bygglovsbeslutet kommer sedan att innehålla uppgifter om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Vem får vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Entreprenören själv kan inte vara KA, det kan inte heller någon nära anhörig eller släktning till denne.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig hjälper dig som byggherre att ta fram förslag till kontrollplan. Den viktigaste uppgiften för KA är att se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Om KA ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov även meddelas Miljö- och byggnämnden.

KA ska även medverka vid det tekniska samrådet och vid byggnadsinspektörens besök på arbetsplatsen.

KA ska dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.

Inför slutsamrådet ska KA också skriva ett utlåtande över alla sina iakttagelser.

Det är väl värt att anlita en ambitiös KA eftersom han eller hon kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.

Vid ändringar eller rivningar hjälper KA till med att se över om det kan finnas något farligt avfall i rivningsmassorna som till exempel PCB, kvicksilver, asbest eller något annat farligt.

Vem bär det yttersta ansvaret?

Det är viktigt för dig som byggherre/sökande att komma ihåg att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Malin Larsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson