Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Bostadsförsörjningsplan 2019-2030

Strömstads kommun växer och antalet nya invånare blir fler för varje år. Statistiska Centralbyrån (SCB) som har tagit fram en långsiktig befolkningsprognos till Strömstads kommun, räknar med att trenden ska hålla i sig fram till år 2030.

Strömstads kommun har i sin politiska vision ett mål om att Strömstads kommuns befolkning ska öka till 15 000 invånare till år 2030.

För att målet ska bli verklighet måste en hel del åtgärder genomföras. Detta innebär att med hjälp av riktlinjer planera för den lång-siktiga bostadsförsörjningen i kommunen, sett till olika gruppers behov och förutsätt-ningar. I praktiken betyder detta att kommu-nen ska berätta vad man vill med det befint-liga bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder.

Strömstads kommun vill att fler invånare ska kunna bosätta sig permanent i kommunen och att fler vill vara med och skapa en krea-tiv, växande och hållbar bostadsmarknad i vår kommun. I denna riktlinje kan både du som är invånare eller du som är entreprenör läsa mer om hur Strömstads kommun plane-rar för att möta det växande behovet av fler bostäder, i olika upplåtelseformer, på olika platser runt om i kommunen.

 


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang