Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från miljö- och byggnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande.

Innan dess ska du och din kontrollansvarig ha varit på ett tekniskt samråd med kommunens handläggare där ni gått igenom bygget och vilka handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Först därefter, när kontrollplanen är godkänd samt övriga handlingar som behöver redovisas för miljö- och byggnämnden är inlämnade, kan ett startbesked beviljas.

När det gäller startbesked för lovpliktiga åtgärder så kan åtgärderna i praktiken påbörjas först när lovbeslutet får verkställas. Det innebär att åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar om inte miljö- och byggnämnden beslutat att det får verkställas tidigare.

När tekniskt samråd inte behövs

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov tas, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Om alla handlingar inte har inkommit föreläggs byggherren att skicka in dessa för att nämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson