KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Skadedjur

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att sanera skadedjur, exempelvis mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor, möss, råttor, sorkar, måsfågel och kråkor.

Skadedjur kan skapa stor ekonomisk skada då de angriper livsmedel, textilier och trävaruprodukter. I våra bostäder kan angrepp leda till otrivsel och olägenhet.

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan denne kräva ersättning för kostnader.

Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra ska finnas i varje fastighet. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens åtgärder kan du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för vidare assistans.

Det finns många sätt att bekämpa skadedjur och ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjer du födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

En återkommande olägenhet är häckande måsar och trutar som uppträder aggressivt, skräpar ner och för oväsen. Mer information om hur du kan avhjälpa olägenheten hittar du under Vilda djur.

Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Hastiga punktsaneringar är undantagna från den tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund