KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Valemyrskolan

Barn som läser

Valemyrskolan är en skola mitt i centrala Strömstad.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

På Valemyrskolan går det ca 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem finns i anslutning till skolan.

På Valemyrskolan arbetar vi ständigt med att skapa gemenskap mellan alla våra elever. Eleverna i åk 6 tillsammans med fritidspedagogerna håller i olika aktiviteter på rasterna för allas trivsel. Dessutom är eleverna ur årskurs 6 faddrar för elever i förskoleklass - de läser för dem och skriver sagor tillsammans.

För att visa värdet av mångfald och gemenskap har vi även arrangerat knytkalas för elever och föräldrar, med mat från olika länder.

Just nu arbetar vi med kooperativt lärande för att stärka elevernas vilja och förmåga att hjälpa varandra till ett aktivt lärande. Kompetensutvecklingsdagar ägnas åt att vi som personal får lära oss mer om denna metod och förhållningssätt.

Vi vill gärna aktivera våra elever, och har en rastkiosk där eleverna kan hämta material att leka och spela med på rasten. Både elever och personal deltar i gemensamma rastaktiviteter. Som gemensam skolaktivitet kan nämnas Skoljoggen, där insamlade pengar gick till "Clowner utan gränser".

Vårdnadshavare kan följa sitt barns kunskapsutveckling i programmet Vklass, som det finns mer information om på sidan Vklass grundskola.

Skolans maskot

Elever och personal har tilllsammans tagit fram en maskot för skolans värdegrund: Musen MANGO.

Musen MANGO
Hyllor med böcker

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Mercedes Carnet