KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Byte av grundskola, förskoleklass

Rätt till skolgång

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass och i grundskolan kommer till stånd för alla barn i kommunen som enligt denna lag har rätt att gå i förskoleklass (9 kap. 12 § Skollagen) och grundskolan (10 kap 24 § Skollagen).

Byte av skola för grundskoleelev

Om en grundskoleelev i Strömstad vill byta skola, måste vårdnadshavaren ansöka om byte av skola. Har barnet två vårdnadshavare ska båda bekräfta ansökan. Barnet går kvar i den gamla skolan tills rektor gett besked om bytet går att genomföra.

Start i förskoleklass läsåret 2024/2025

I år kommer barnet att erbjudas en skolplacering utifrån närhetsprincipen, d.v.s. elevens rätt till placering på en skola nära bostaden.

Information till alla vårdnadshavare skickas ut i början av februari via Vklass. Har ditt barn inte plats i förskola kommer informationen istället via brev. Har du inte fått någon information i mitten av februari kontakta kommuncenter.

Är ni nöjda med den skola barnet placerats på behöver ni inte göra något. Om ni önskar byta till någon annan skola, gör ni det via e-tjänsten ovan. Vi kommer att i möjligaste mål följa ert önskemål, dock utgår vi alltid från närhetsprincipen i första hand då det kan bli platsbrist på de mest centrala skolorna. Önskemål om byte ska lämnas in senast den 25 februari (vecka 8).

Under vecka 11 får ni som gjort ett val av annan skola, ett meddelande i e-tjänsten om ert val kunnat uppfyllas.

Genom att använda relativ närhet säkerställer kommunen att alla barn får plats på en skola så nära hemmet som möjligt. Kommunen ska, i första hand, utgå från vårdnadshavares önskemål när ett barn ges en plats vid en skola. Vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, närhetsprincipen innebär alltså inte att barnet alltid blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka barn som har rätt till en plats på skolan (9 kap. 15 § samt 10 kap. 30 § Skollagen).

Om det finns fler sökande än platser på en skola kommer ett urval göras utifrån vilket barn som är mest berättigat till platsen utifrån närhetsprincipen. Närhetsprincipen i skollagen innebär en bedömning av ”relativ närhet” vilket i korthet innebär att alla elever ska få så kort väg till skolan som möjligt. Ett barns önskemål om skola måste således ställas mot andra barns berättigade krav på en skola nära hemmet. Det innebär att ett barn inte automatiskt är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet. Detta illustreras genom bilden nedan.

Närhetsprincipen

Sara och Ali har båda valt skola A i första hand. Saras andrahandsval har 100 m längre skolväg än hennes förstahandsval. Alis andrahandsval har 150 m längre skolväg än hans förstahandsval. Ali kommer därför att få sitt förstahandsval, och Sara sitt andrahandsval.

Om två eller flera barn är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga barn som sökt till skolan inte får plats, får det barn som har ett syskon som redan är placerad i skolår F-3 på skolan under det läsår skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas de barn som bor i samma familj med samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Skolskjuts

När vårdnadshavaren väljer en annan skola än den närmaste skolan, har barnet inte rätt till skolskjuts. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till skolan.
> Läs mer om skolskjuts

Ett barn ska placeras vid den av kommunens skolenheter där barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera barnet vid en annan skolenhet. Beslut enligt Skollagen 9 kap 15 § första stycket samt 10 kap 30 § första stycket, kan överklagas till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Kommunen får annars frångå barnets vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut enligt 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (Skollagen 28 kap. 12 § p.6).

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tillförordnad förvaltningschef
Sara Arvenberg
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson