Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Användande av offentlig plats

De flesta platser utomhus i Strömstads kommun där allmänheten har tillträde är offentlig plats, som till exempel trottoarer, gator, torg, park- och naturmark. Även andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer.

Polisen ger tillstånd för använding av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs tillstånd från polismyndigheten för all användning av offenlig plats.

Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd:

  • uteserveringar
  • trottoarpratare
  • kiosker
  • lotteriförsäljning
  • affischering
  • byggnadsställningar
  • containrar
  • evenemang

Avgift

Avgift tas ut efter att beslut har fattats. Faktura skickas från Strömstads kommun för markhyra och eventuella skyltsättningskostnader med mera.

Kostnad för upplåtelse av platsmark (markhyra) kan sökas upp i Tekniska nämndens taxor och avgifter.

Klicka på länkarna för att läsa mer om torghandel, uteservering, foodtruck, och skyltning.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson