Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bostadsarrende

Bostadsarrende heter den upplåtelseform där kommunen upplåter sin mark till privatperson med bostadhus. I dag tecknar kommunen inga nya arrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper vidare.

Avtal mellan kommunen och privatperson om bostadsarrende ska vara skriftligt. I ett sådant avtal kommer kommunen och du som arrendator bland annat överens om hur du får använda marken och hur stort du får bygga. I avtalet finns också information om hur stor arrendeavgiften blir och på hur lång tid avtalet ska löpa.

Bygga nytt eller bygga om

För att få bygga om och tillbyggnad på arrendemarken krävs tillstånd från tekniska förvaltningen som är markägare och bygglov från miljö- och byggnämnden. En ritning måste lämnas in till tekniska förvaltningen i samband med att du söker tillstånd och åtgärden ska skriftligen godkännas.

Om du vill dra fram el eller ledningar för sommarvatten, så måste det godkännas av tekniska förvaltningen innan anläggandet. Vid ansökan ska det framgå hur ledningarna ska dras. Vill du ha mulltoa, så måste du först få ett skriftligt godkännande av miljö- och byggnämnden. Finns det kommunala vatten- och avloppsledningar så ska dessa nyttjas.

Du får inte ta ner träd eller göra utfyllnader på arrendetomten eller bygga bryggor utan skriftligt godkännande från tekniska förvaltningen.

Vägar till och från arrendestället

Eventuella vägar till det arrenderade området sköts och bekostas av arrendatorn.

Sälja hus på arrendetomt

Vill arrendatorn sälja huset som finns på arrendetomten och överlåta arrendet till en ny ägare måste tekniska förvaltningen ge sitt skriftliga godkännande innan köpet. Ett tilläggsavtal ska tecknas mellan ny arrendator och tekniska förvaltningen.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 16:30
torsdagar 8:00-16:00

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Linus Johnson