HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, utan som istället kräver en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Andra exempel är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen och nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation, eldstad, hiss eller anläggning för vattenförsörjning inom egen tomt.

Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet eller ger upphov till farligt avfall ska anmälas.

Samhället ställer krav när det gäller en byggnads bärförmåga, brandsäkerhet, lämplighet för avsett ändamål, energihushållning, tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder.

För att Miljö- och byggnämnden ska kunna göra en bedömning om kraven på byggnaden eller anläggningen uppfylls ska byggherren anmäla detta till kommunens Miljö- och byggnämnd.

Gör en anmälan

Lämna in följande handlingar:

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (blankett)
  • Teknisk beskrivning (blankett)
  • Anmälan av kontrollansvarig (blankett)
  • Ritningar
  • Kontrollplan

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig kan krävas i vissa typer av ärenden. Detta avgörs av Miljö- och byggnämnden som tar ställning till omfattningen av arbetena. Kontrollansvarig är en person som bistår byggherren med kunskap och erfarenhet för att byggherren ska kunna uppfylla lagkraven.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter anmälan

När du lämnat in din anmälan händer fyra viktiga saker:

  1. Tekniskt samråd – genomgång av byggprojektet. I vissa mindre ärenden krävs inte tekniskt samråd. Miljö- och byggnämnden meddelar efter granskning av din anmälan om det krävs i ditt ärende.
  2. Kontrollplan – det som ska kontrolleras för att garantera husets kvalitet.
  3. Startbesked – får du när allt är granskat och godkänt. Det är först när du fått startbesked som du kan påbörja byggnationen.
  4. Slutbesked – lämnas av Miljö- och byggnämnden när kontrollplanen är uppfylld och du kan då ta byggnationen i bruk.

Ditt ansvar

Du som byggherre ansvarar för att alla regler och lagar följs vid uppförande eller rivning av en byggnad. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller rivningsarbeten. I många fall är byggherren den som äger fastigheten.

Kulturhistoriska byggnader

Bygglovsbefrielse för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus gäller inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Certifierade kontrollansvariga

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-20, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang