KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. Miljö- och byggförvaltningen arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.

Mer information om frågor som rör boendemiljön i din bostad hittar du under Bostäder och offentliga lokaler - Boendemiljö

Förvaltningen kontrollerar verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor samt tar badvattenprover för att kontrollera badvattenkvalitén.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Mer information om egenkontroll och provtagning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund