Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

sn@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni få hjälp med att skriva det i ett avtal. Det gäller oavsett om ni som föräldrar varit gifta med varandra eller inte. Socialnämnden kan godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar behöver hjälp att enas om hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för barnet, finns möjligheter till samtal för att hitta lösningar med vår personal. Syftet med samtalen är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt Socialnämnden att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Ta kontakt med kommunens Individ- och familjeomsorg för mer information.

 

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg                   telefon 0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)
Fax: 0526-193 39

Besöksadress: Surbrunnsgatan 13

Enhetschef:
Ulrika Reinholdsson
Tel. 0526-191 81
ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson