KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tandvård

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar, kan ha rätt till tandvårdstöd. Ditt behov av omvårdnad som avgör om du kan få stöd.

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och om du:

 • bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet

 • bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård.

 • har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 • får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

 • på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.


Vem bestämmer om jag är berättigad till tandvårdstöd?

I första hand är det en särskild personal inom kommunen som avgör om du är berättigad till tandvårdstödet. I Strömstad är det sjuksköterskorna i hemsjukvården och på särskilt boende samt LSS-handläggaren som gör bedömningen och utfärdar intyg.

För dig som inte har någon kontakt med kommunens personal så är det regionens tandvårdsenhet som gör bedömningen.

Tandvårdstödet består av munhälsobedömning och av nödvändig tandvård

Munhälsobedömning görs i hemmet

Bedömning av din munhälsa går till så att en tandhygienist kommer till dig och gör en enklare kontroll av din munhåla och dina tänder.

Du får råd och anvisningar om den dagliga skötseln av tänderna och vårdpersonalen informeras om hur du bäst ska kunna få hjälp med munhygienen.

Om tandhygienisten anser, att något måste åtgärdas hjälper hon/han till att förmedla kontakt så att tandläkarbesök för nödvändig tandvård kan avtalas.

En munhälsobedömning ersätter inte regelbunden undersökning hos tandläkare.

Munhälsobedömning, som är frivillig, sker en gång om året och är allt gratis.

Nödvändig tandvård

Om du har rätt till munhälsobedömning så har du även rätt till nödvändig tandvård.

Om du behöver nödvändig tandvård får du ett intyg, som du ska visa upp vid varje tandläkarbesök. Även om du tackat nej till munhälsobedömning, har du rätt till nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård kan utföras av tandläkare/hygienist antigen privat eller inom folktandvården. Du får själv välja vilken tandläkare eller hygienist du vill anlita.

Den nödvändiga tandvården ska leda till en förbättrad livskvalitet, genom att smärta och tuggsvårigheter åtgärdas.


I den nödvändiga tandvården ingår

 • Undersökning
 • Förebyggande åtgärder
 • Lagningar
 • Rotfyllningar
 • Tandutdragning
 • Hel- eller delprotes

Avgiften för nödvändig tandvård är samma som inom den öppna hälso- och sjukvården. Den totala kostnaden räknas samman för hälso- och sjukvård och tandvård, under ett år, och Västra Götalandsregions högkostnadsskydd gäller.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pamela Olsén