KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Placeringsgrund och placeringstid

Vid placering i förskolan utgår barn- och utbildningsförvaltningen från bestämmelserna i 8 kap. skollagen.

Placeringsgrunder

Förvärvsarbete eller studier (barn 1-5 år)

 • Barn från och med ett års ålder erbjuds förskola.
 • Omfattningen avgörs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier (inklusive skälig restid).
 • 30 dagars uppsägningstid vid uppsägning av förskoleplats och vid förändring av placeringsgrund.
 • Avgift enligt taxa 12 månader per år.

Föräldralediga eller arbetssökande (barn 1-3 år)

 • Barn från och med ett års ålder erbjuds förskola 15 timmar per vecka.
 • Barnen är lediga under förskolans stängningsveckor på sommaren.
 • Det finns två olika alternativ att välja mellan. Måndag-fredag kl 8:00-11:00 eller tisdag-torsdag kl 9:00-14:00.
 • 30 dagars uppsägningstid vid uppsägning av förskoleplats och vid förändring av placeringsgrund.
 • Avgift enligt taxa 12 månader/år.

Föräldralediga eller arbetssökande (barn 3-5 år)

Denna placeringsgrund passar vårdnadshavare som har behov av barnomsorg under hela året, förutom under sommarstängningen 4 veckor. Avgift betalas under juni, juli och augusti även om ni väljer att ha barnet hemma delar av sommaren.

 • Från och med 1 september det år barnet fyller tre år, erbjuds alla barn förskola 15 timmar per vecka.
 • Barnen är lediga under förskolans stängningsveckor på sommaren.
 • Det finns två olika alternativ att välja mellan. Måndag-fredag kl 8:00-11:00 eller tisdag-torsdag kl 9:00-14:00.
 • 30 dagars uppsägningstid vid uppsägning av förskoleplats och vid förändring av placeringsgrund.
 • Platsen är avgiftsfri september-maj. Avgift enligt taxa under juni, juli och augusti, motsvarande skolans lovdagar.

Allmän förskola 15 timmar (barn 3-5 år)

Denna placeringsgrund passar vårdnadshavare som inte har behov av barnomsorg under skolans lovdagar och lovveckor.

 • Från och med 1 september det år barnet fyller tre år, erbjuds alla barn förskola 15 timmar per vecka.
 • Allmän förskola följer skolans läsår, dvs barnen är lediga under skolans alla lovdagar.
 • Det finns två olika alternativ att välja mellan. Måndag-fredag kl 8:00-11:00 eller tisdag-torsdag kl 9:00-14:00.
 • 30 dagars uppsägningstid vid uppsägning av förskoleplats och vid förändring av placeringsgrund.
 • Platsen är avgiftsfri.

Placeringsgrund särskilda skäl

Barn kan erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Det är ansvarig rektor som fattar beslut om placering utifrån barnens behov.

Om det från personal eller vårdnadshavare framkommer att ett barn kan tänkas vara i behov av placering utifrån familjens situation eller särskilda skäl, ska detta utredas. Därefter fattas beslut.

Utredningen görs på uppdrag av rektor och utförs i första hand av specialpedagog från centrala barn- och elevhälsan. Utredningen ska kartlägga barnets behov och beskriva om, och i så fall på vilket sätt, förskolan eventuellt ska anpassas eller om ett prioriterat platsbehov finns.

Byte av placeringsgrund

Om vårdnadshavare går från arbete till att vara föräldraledig eller arbetssökande ska placeringsgrunden för barnet ändras. Det gäller också om man börjar förvärvsarbeta eller studera. Byte av placeringsgrund görs via kommunens e-tjänst.

Anmälan ska göras minst 30 dagar innan önskat ändringsdatum.

Vanliga frågor

Om en vårdnadshavare vill arbeta eller studera under föräldraledigheten, har barnet rätt till timmar på förskolan utifrån arbetstiden eller studietiden.

Vårdnadshavare kan inte kombinera olika typer av placeringar.

> Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson