HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier.

Nyinstallation och konvertering

I god tid före nyinstallation av ett aggregat på 10 kg köldmedium eller mer ska du anmäla det till förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 10 kg köldmedium eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Behörighet och kontroll

Ett statligt organ, SWEDAC, har rätt att ackreditera en eller flera personer i ett företag att arbeta med f-gaser och ozonnedbrytande ämnen. Dessa ackrediterade personer får kontrollera din köldmedieutrustning och sköta service på den. Kontrollerna syftar främst till att undvika utläckning av ämnen med stor växthuseffekt samt klorhaltiga ämnen som finns kvar i äldre aggregat, och som förstör ozon i stratosfären. Tillåtna att fylla på och använda är ämnesgruppen HFC, medan HCFC inte får fyllas på, och CFC inte får användas alls i köldmedieaggregat, om de rymmer mer än 900 gram. Även import, leverans, kvittblivning och export av ämnena är starkt reglerade.

Regelbunden läcksökning

Du är skyldig att se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Hur ofta beror på hur mycket köldmedium av typen HCFC eller HFC din utrustning innehåller. 

  • 3-29 kg - minst en gång om året 
  • 30-299 kg - minst en gång var sjätte månad 
  • 300 kg eller mer - minst en gång var tredje månad

Årlig rapportering

Läckagekontroll ska genomföras av en certifierad kylkontrollant. Det är viktigt att kontrollen utförs och att du skickar in kontrollföretagets rapport i tid. 

Varje år ska verksamheter som har minst 10 kg köldmedium installerad skicka in resultatet av kontrollen till Miljö & Hälsoskydd innan den 31 mars året efter. Det är kontrollföretagens egna mallar för kontroll av anläggning/aggregat/läckage som ska skickas in. I dessa 10 kg ska endast aggregat med minst 3 kg köldmedium räknas in. Du skickar in rapporten till mbn@stromstad.se eller till postadress:

Strömstads kommun, Miljö och hälsoskydd, 452 80 Strömstad.

Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering, riskerar du att få betala en straffavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift.

Certifierade kylföretag som anlitas för besiktning och läckagekontroll har de blanketter som behövs. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Om du har anlitat flera kylfirmor under ett år kan du behöva skicka in flera rapporter.

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Kasurinen
0526-191 48
anna.kasurinen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-09, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Mona Wrethman