Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Styrdokument

Här hittar du övergripande styrdokument som styr kommunens verksamhet och som boende, besökare och näringsidkare kan vilja ta del av. Styrdokumenten har antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnder.

Övergripande mål och inriktning för Strömstads kommuns verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Dessa reglerar och styr kommunens verksamheter i samspel med beslutade policyer, strategier, planer och program. Utöver de nedan listade finns en rad interna styrdokument som anger hur kommunen ska bedriva sin verksamhet.

Dokumenten nedan grupperas i ämnesområden oavsett om de är policy, strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat över tid.

Styrmodell

Arbetsmarknad/Näringsliv

Bostadsförsörjning och planering

Ekonomi och it

Trafik

Jämlikhet, jämställdhet och integration

Föreningar, kultur och fritid

Kost och folkhälsa

Informationshantering

Säkerhet och beredskap

Miljö och energi

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck