Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välkommen till förskolan

Så var det dags!

Ditt barn ska börja förskolan. En milstolpe i livet och en spännande tid både för dig och ditt barn. I förskolan får ditt barn nya kunskaper och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Du har säkert många frågor. Tveka inte att prata med oss som arbetar i förskolan om du har några funderingar. Vi finns här för att göra ditt barns förskoletid så trygg, lärorik och rolig som möjligt.

Vi hoppas att du och ditt barn ska trivas hos oss
Välkommen till Förskola Strömstad

Introduktion

Introduktionen sker i samråd med dig som vårdnadshavare och anpassas efter ditt barns behov. Introduktionsperioden kan variera i tid. Introduktion kallades tidigare för inskolning.

Förskolans uppdrag

Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen för förskolan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och undervisning bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med vårdnadshavarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Förskolans verksamhet präglas av att leken används på ett medvetet sätt, för att främja varje barns utveckling och lärande.

> Förskolan är till för ditt barn (YouTube - Skolverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
> Läroplan för förskolan (Skolverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider och schema

Våra öppettider är 06.30-18.30 Verksamheten och personalens arbetstider planeras efter barnens scheman. Om du meddelar schemaförändringar två veckor innan de börjar gälla kan vi garantera att vi har personal och kan bemanna på bästa sätt. Schemaändringar görs i Vklass.
> Läs mer om Vklass i förskolan här Öppnas i nytt fönster.

Vistelsetiden utgår från vårdnadshavarnas arbets- eller studietider. Är du arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn vistelse på 15 timmar per vecka.

Stängningsdagar

Fyra dagar per år har förskolans personal verksamhetsplanering, fortbildning och liknande. Förskolan har rätt att stänga upp till fyra utvecklingsdagar per år. Vid behov av omsorg de dagarna erbjuds ditt barn en plats på annan förskola.

> Stängningsdagar i förskolan Öppnas i nytt fönster.

Sommarförskola

Under fyra sommarveckor anordnas sommarförskola på någon av kommunens förskolor. Har du inte semester under denna tid finns möjlighet till placering på sommarförskolan när er ordinarie förskola/pedagogiska omsorg håller stängt. Under vårterminen kommer information om hur du ansöker om sommarförskola publiceras på Vklass.

Avgifter

Avgiften för barnets placering baseras på inkomst och vistelsetid. Betalning sker 12 månader per år. Vid regeringens reform för maxtaxa rekommenderades kommunerna att fördela avgiften på 12 månader. Strömstads kommun beslutade att följa dessa rekommendationer.

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Retroaktiv avgiftskontroll

Strömstads kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll.

Försäkring

Alla förskolebarn/elever som tillhör Strömstads kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller för barn- och ungdomar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter under hela dygnet såväl skoltid som fritid.

> Läs mer om kommunens försäkringar Öppnas i nytt fönster.

Lämna och hämta

 • Lämna och hämta på avtalad schematid. Det är viktigt att du alltid tar kontakt med personalen när du hämtar och lämnar.
 • Meddela alltid förskolan om någon annan ska hämta ditt barn. För att undvika missförstånd och säkerställa att all personal har fått
  informationen önskar vi att ni skriver det i Vklass.
 • Meddela tillfälliga schemaförändringar till förskolan.
 • Meddela alltid ditt barns frånvaro samt när barnet återkommer till förskolan.

> Läs mer om regler och info i förskolan Öppnas i nytt fönster.

Tänk på!

 • Lämna alltid besked om var och hur vi kan nå dig då ditt barn vistas på förskolan.
 • Vi är ute i alla väder. Barnen behöver kläder till ombyten samt stövlar och regnkläder. Se förslag längre ner på denna sida.
 • Det är viktigt att ditt barns kläder är märkta med namn.
 • Undvik kläder med snoddar och fasta luvor, eftersom dessa kan fastna i olika lekredskap.

Barn och elevhälsan

Förskolor i Strömstad har tillgång till barn- och elevhälsans team av specialpedagoger. De arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande, för enskilda barn såväl som hela barngrupper och på organisationsnivå.

På familjecentralen på Brunnsgatan i Strömstad finns även öppna förskolan samt BVC och MVC.

> Öppna förskolan och familjecentralen Öppnas i nytt fönster.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi vill verka för en nära samverkan mellan vårdnadshavare och förskola. Detta kan ske i olika former och syftar till att öka vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i verksamheten och skapa ett gott samarbete. Du erbjuds utvecklingssamtal under året och är välkommen att be om extra samtal när behov finns. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är ett bra tillfälle att stämma av hur barnet mår och hur dagen har varit.

Har du synpunkter på förskolans verksamhet kan du i första hand prata med personal på plats. Du kan också vända dig till rektor. En gång om året ombeds alla vårdnadshavare att svara på vårdnadshavarenkäten, en enkät om hur du som vårdnadshavare upplever förskolans verksamhet och hur barnen trivs. Enkäten är en mycket viktig del i att utveckla vår verksamhet och vi vill uppmana alla vårdnadshavare att ta sig tid att svara.

Förskolemöte och Förskoleråd

Förskolan bjuder in er vårdnadshavare till förskolemöte 1-2 gånger per år. Då får ni information samt möjlighet att träffa andra vårdnadshavare och vara del i dialoger kring ert barns förskola och utveckling av den.

Varje förskola har även förskolerådsrepresentanter. Deras uppgift är att samla ihop frågor och tankar som rör förskolorna i Strömstads kommun samt föra fram dessa till dialog på förskolerådet. Förskoleråd hålls två gånger per år.

Mat och måltider

Under dagen serveras tre måltider; frukost, lunch och mellanmål. Vi har en matsedel med varierad kost. Specialkost serveras till barn som har behov av det. På grund av allergier är alla förskolor nötfria.

> Ansökan om specialkost (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
> Matsedel för Strömstads skolor och förskolor Öppnas i nytt fönster.

Allergi/intolerans

Om ditt barn har allergier/intolerans anmäler ni detta i e-tjänsten för specialkost. Barn i förskolan kan ha olika allergier, därför är det viktigt att undvika dofter/parfymer på barnen i tvättmedel och sköljmedel.

På förskolan är det också förbjudet att ta med nötter, godis, egen mat och dryck. Om restriktioner inte åtföljs kan vissa barn utsättas för allvarliga risker, ibland för livsfara.

Anmälningsskyldighet

Personal i förskolan är enligt lag skyldiga att anmäla misstanke kring att barn riskerar att fara illa, exempelvis kring övergrepp, våld eller vanvård. Personal i förskolan är också skyldiga att lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning

Tystnadsplikt

All personal som arbetar i förskolan har tystnadsplikt. Alla skriver under en försäkran om sekretess vid anställningens början. Det gäller även vikarier och elever, under deras praktik.

Uppsägning av plats eller byte av placeringsgrund

Ska barnet sluta på förskolan är uppsägningstiden 30 dagar. Uppsägning sker via e-tjänst. Du kan också använda e-tjänsten om du skall byta placeringsgrund, det kan bero på att du blir arbetslös eller om du skall vara föräldraledig

> Hantera eller säg upp platsen (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vklass

De kommunala förskolorna i Strömstad använder sig av lärplattformen Vklass. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Vklass är din huvudsakliga källa för information och kommunikation mellan dig som vårdnadshavare och förskolan. Vklass är webbaserat och anpassat för mobila enheter och fungerar i alla digitala plattformar. Vklass finns som app för både iPhone och Android.

Så snart ditt barn startat sin placering i förskolan, kommer du att kunna logga in i Vklass. Du loggar in med Bank-ID, så du behöver inga särskilda användaruppgifter.

> Läs mer om Vklass i förskolan här Öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Det är viktigt att förskolan alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare, för att kunna nå dig/er vid en eventuell akut händelse. Lägg till och uppdatera kontaktuppgifter i Vklass.

Fotografering

Det är endast personal som tillåts att fotografera/filma den dagliga verksamheten inom förskolans lokaler, i syfte att dokumentera lärande och utveckling.

Polyglutt

För att skapa läslust, bidra till ökad läsning och stimulera samtal om böckerna i hemmet finns Polyglutt Home Access. Du som vårdnadshavare laddar ner en app. Förskolan delar ut inloggningsuppgifter så att ni hemma kan läsa böcker på både svenska och andra språk.

> Läs mer om hur du hanterar Polyglutt Home Access Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sjukdom

Barnen måste vara friska för att orka leka och delta i aktiviteterna på förskolan. För att undvika sjukdomar så långt det är möjligt följer förskolorna riktlinjerna från Västra Götalandsregionen, smittskydd i förskolan.

Det är barnets behov och allmäntillstånd som avgör om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro och någon som kan ge barnet kärlek, tid, omvårdnad och eventuella mediciner. Allmäntillståndet d.v.s. hur barnet äter, sover och orkar är i regel avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Titta på ditt barn med ärliga ögon. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att kunna vistas på förskolan. Känner du dig osäker kan du alltid ringa och rådgöra med personalen på förskolan.

Om barnet blir sjukt på förskolan under dagen kontaktar vi er. Tänk därför på att det är viktigt att vi har rätt telefonnummer så att vi snabbt kan nå er dubbelkolla gärna detta i Vklass. Det är alltid för barnets bästa vi ringer, då vi saknar resurser till att ge barnet den speciella omsorg som ett sjukt barn har rätt till. Dessutom är smittorisken stor för de övriga barnen i gruppen.

Tänk på!

Då skall ditt barn vara hemma:

 • När barnet är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga
  aktiviteterna på förskolan.
 • När barnet har feber. Barnet ska vara fritt från feber ett dygn innan du lämnar barnet på förskolan.
 • När barnet har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss som är obehandlad eller har varit under behandling kortare tid än två dygn.
 • När barnet har infekterade sår eller eksem som är vätskande. Barnet kan gå till förskolan när såren har torkat.
 • När barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan komma till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.

Tips på vad ditt barn kan behöva på förskolan

Sommar

Solhatt/keps, långärmad tunn t-shirt och svala byxor, solkräm

Vår/höst

Tunn mössa, vantar, utebyxa/överdragsbyxa, jacka, tjock tröja/fleece, raggsockor, solkräm

Vinter

Tjocka vantar, två par raggsockor, vinteroverall, tjock tröja/fleece-tröja, tjock mössa

Saker att alltid ha på förskolan:

 • Trygghetsobjekt, tex napp, snuttefilt eller gosedjur
 • Regnkläder, gärna fodrade höst och vår
 • Gummistövlar, gärna fodrade höst och vår
 • Strumpor, två par
 • Trosa/kalsong, tre par, om inte blöjor används
 • Innebyxa, två par
 • Tröja
 • T-shirt, två stycken
 • Vattenflaska

Vill du veta mer?

Fråga personalen eller rektor på din förskola.

> Mer information om förskolan i Strömstad Öppnas i nytt fönster.
> Svar på vanliga frågor Öppnas i nytt fönster.

Sociala medier

Youtube: Förskola Strömstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Instagram: @stromstads_forskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Facebook: Strömstads förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp?

Saknar du bank-id eller e-legitimation är du välkommen att kontakta kommuncenter för att få hjälp.
- Telefon 0526-190 00
- E-post kommun@stromstad.se

 

Vill du skriva ut informationen?

> Informationen på denna sida som en pdf Pdf, 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson