Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Information om studier vid vuxenutbildningen

Ansökan

Ansökan till samtliga kurser görs via webbansökan:

> Ansökan och kursutbud - Strömstad vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om hur du ansöker, antagning, behörighet och annat som är bra att veta kopplat till ansökan:

> Ansök till vuxenutbildningen - Strömstad Länk till annan webbplats.

Studieperioder

28 augusti 2023 – 12 januari 2024

15 januari 2024– 31 maj 2024

Välkommen till oss

Hör personal och elever berätta om vuxenutbildningen.
Filmen är lika aktuell nu som när den gjordes 2020.

Att studera på Komvux

På vuxenutbildningen är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

Läsa på distans

Om du saknar kurser i vårt utbud eller inte har möjlighet att studera på plats på Strömstads vuxenutbildning, kan det finnas möjlighet att studera på distans. Du bokar då ett personligt möte hos vår studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter och telefontider står i kontaktrutan på denna sida. Du kommer att behöva lämna in betyg och ett personligt brev/följebrev där du beskriver varför du vill läsa kursen och vad ditt mål med kursen eller utbildningen, är. Det är rektor som tar beslut om du blir beviljad att läsa kursen eller inte. Vi erbjuder distanskurser genom Hermods.

Bibliotek

Skolbiblioteket på Strömstad Gymnasium är bemannat med en bibliotekarie större delen av skoldagen. Här finns ett stort utbud av skön- och facklitteratur, anpassat till skolans elever och personal. Som elev har du också tillgång till skrivare, skanner och kopiator för dina skolarbeten. Det finns också finns gott om studieplatser i biblioteket och i studiesalen på våningen ovanför. Det finns två datorer där man själv kan söka och låna böcker.

> Strömstad gymnasiums bibliotek - Ranrike Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch

Det finns möjlighet att köpa lunch i Gymnasiets matsal till en kostnad av 60 kronor (betalas via Swisch).

> Skollunch, matsedel - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Ditt kursmaterial betalar du däremot själv.

Om en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd eller om du går en lärlingsutbildning måste du själv bekosta resor till och från arbetsplatsen, arbetskläder, skyddskläder med mera.

Hybridundervisning

Hybridundervisning ger dig som elev möjlighet att delta i undervisningen antingen i klassrummet eller digitalt från annan plats. Genom tekniken i vårt nya hybridklassrum interagerar alla med varandra i realtid. Vissa delar är obligatoriskt skolförlagda, utformningen sätts av läraren i varje kurs. Tillgång till dator, nätverk, webbkamera och mikrofon erfordras för dig som deltar digitalt. Ett urval av kurser och yrkesutbildningar ges som hybridundervisning, vilka det gäller inför våren kan du se i den kommande katalogen VT24.

Validering

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen.

Valideringen och bedömningen kan exempelvis ske i samråd med ansvarig kurs/yrkeslärare och yrkesbedömare där du får genomföra olika självskattningar samt visa dina kunskaper genom teoretiska och praktiska examinationsformer. Allt för att säkerställa att du har motsvarande kunskaper som finns beskrivna för utbildningen och de olika kurs- och ämnesplanerna.

§ 42. "En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som inebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats." Skollagen (2010:800) 

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller lärare för mer information.

Betyg

Ditt betyg registreras tre veckor efter avslutad kurs. Vi tänker på miljön och skriver inte ut betygen per automatik. Kontakta administratören på Vuxenutbildningen om du vill ha ditt betyg utskrivet. Du kan själv välja vilka betyg/kurser du vill ha på dokumentet.

Vi skickar enbart ut betyg och diplom per automatik till de som läst en hel yrkesutbildning.

För att beställa betygskopia på en tidigare kurs eller utbildning klicka på länken nedan.

>Beställa betyg - Strömstad vuxenutbildning (ist-asp.com) Länk till annan webbplats.

Slutbetyg

Enligt regeringsbeslut kan slutbetyg från Komvux utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska totalt omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng kärnämnen och 1750 poäng fritt valda kurser. Följande kurser räknas som kärnämnen på komvux: Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5, Matematik A eller 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap A eller 1b, Naturkunskap A eller 1a1 och Religionskunskap A eller 1.

Planering mot slutbetyg
Har du för avsikt att läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av ditt slutbetyg. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2025. Fr.o.m. den 2 juli 2025 är det endast gymnasieexamen som får utfärdas.

Har du ett slutbetyg från ett reducerat program utfärdat efter den 1 januari 2010 eller ett samlat betygsdokument boka ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare omgående.

Frånvaro

Blir du sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta i undervisningen, mejlar du din lärare. Vid sjukdom längre än en 1 vecka krävs läkarintyg.

Om du inte deltagit i undervisningen på 2 veckor blir du automatiskt utskriven från kursen.

Avbrott

Om du vill avbryta dina studier (helt eller delvis) måste du anmäla detta till din lärare och till administratören på Vuxenutbildningen.

Tänk på att ditt studiemedel berörs om du gör avbrott! Det gäller oavsett om du läser med studiemedel från CSN, a-kassa eller från annan myndighet. Anmäl därför att du vill avbryta dina studier för att förhindra framtida problem om att bli återbetalningsskyldig, eller om du senare skulle vilja återuppta studierna. Viktigt att du kommer ihåg att anmäla avbrott till CSN via "Mina sidor" på csn.se.

Försäkringar

Under lektionerna och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är du försäkrad genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Plan mot kränkande behandling

> Vuxenutbildningens plan mot kränkande behandling. Pdf, 409.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Alexander Johansson