KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Pool

För att bygga pool behöver du inget bygglov om inte annat anges i detaljplanen. Däremot kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Tänk på att om du bygger en altan eller ett plank runt din pool så kan de vara bygglovspliktiga. Murar kring pooler kräver bygglov. Ett större poolskydd som kan uppfattas som en byggnad är också lovpliktigt.

Pool som anläggs på mark och anpassas till befintliga marknivåer och där markförändringen inte överstiger 0,5 m är bygglovsfri, en sådan pool kan även placeras på prickad mark.

Om man vill ha ett pooltak som är högre än 1,2 m över mark så är detta bygglovspliktigt.

Läs gärna mer om pooler på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eller information om:

Om du har kommunalt VA

Normalt ska du tömma din pool genom ditt kommunala avlopp. När du ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du göra en anmälan.

Läs mer om anslutning till kommunalt avlopp

Om du har enskilt VA

Om du har enskilt avlopp behöver du inte göra någon anmälan för poolen. Men tänk på att du aldrig ska släppa ut vattnet till din egen infiltration, markbädd eller minireningsverk eftersom det kan skada anläggningen.

Vattnet kan istället ledas till dagvattennätet eller närmaste dike, såvida inte dagvattennätet eller diket mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten, kontakta Miljöavdelningen.

Om det inte finns något dagvattennät eller lämpligt dike kan du sprida vattnet på gräsbevuxen mark eller anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

Läs mer om enskilt avlopp

Bygg barnsäkert

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa, Pooler, dammar och brunnar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Om vattnet är djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. 
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar över om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av Miljö- och byggnämnden.

Strandskydd

Att bygga i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan vara förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddszonen kan sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen. För att få bygga på strandskyddat område så behöver du en dispens.

Läs mer om strandskydd

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson