KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolan

Strömstiernaskolan, västra skolgården

Välkommen till Strömstiernaskolan!
Strömstiernaskolan är en grundskola årskurs 7-9 med cirka 500 elever.

Om skolan

Strömstiernaskolan är centralt belägen i Strömstad med närhet till havet, stadsbibliotek, badhus, Strömsvallens idrottsplats och naturområden såsom Strömsdalen och Vattentornsberget. Vi nyttjar naturen och närheten till havet i undervisningen. Vi har dessutom ett levande skolbibliotek centralt i skolan.

Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadieskola och har i ett samarbete med övriga F-6 skolor som mål att öka likvärdigheten i utbildningen i ett F-9 perspektiv.

För att nå kommunens mål att alla ska lyckas i skolan, fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Årlig temadag

Se filmen från temadagen 2022! Temadagen innehåller ämnesövergripande aktiviteter med fokus på att skapa trygghet mellan elever och lära känna vår fantastiska närmiljö i Strömstad.

Film om vuxenutbildningen och kursutbudet vt 2023

Samverkan för ökad trygghet

Gemensamma krafter behövs för att öka tryggheten bland ungdomar. Inom Strömstads kommun samverkar socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och avdelningen för kultur och fritid i detta. Fokus ligger bland annat på insatser kopplade till Strömstiernaskolan.

Ett aktivt elevråd

Strömstiernaskolan har ett aktivt elevråd som jobbar för en bra arbetsmiljö och trivsel i högstadieskolan. Rådet består av ordförande och ett tiotal representanter från alla skolans årskurser.

Hälsofrämjande skola

Vi arbetar för en hälsofrämjande skola med fokus på att våra elever ska må bra, känna tillhörighet och ha goda förutsättningar för sina studier. Vi utvecklar våra RAST-aktiviteter för att uppmuntra till både rörelse och återhämtning under dagen. Skolan är mobilfri hela skoldagen.

Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö

I Strömstad har vi under två års tid utvecklat det kooperativa lärandet i undervisningen. Nu tar vi utvecklingsarbetet ett steg vidare och arbetar under en tre års period med förtydligande pedagogik i undervisningen och tlllgänlig lärmiljö för eleverna.

PRAO och elevpraktik

> Läs mer om hur Strömstiernaskolan arbetar med PRAO och praktik!

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Biträdande rektor
Åsa Borneland
Telefon: 0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoacher
Camilla Olausson
072-209 71 59
camilla.olausson@stromstad.se

Ahmed Ibrahim
072-209 71 60
ahmedabdullahi.ibrahim@stromstad.se

Moa Wiklund
072-203 48 83
moa.wiklund@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Nina Sjöblom
072-203 09 86
kristina.sjoblom@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila